Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 46 đến trang 47 SBT Địa lí 7. Câu 2. Quan sát hình 19.2 và 19.3 tr.62 SGK, hãy :

Câu 1 trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 2 trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 19.2 và 19.3 tr.62 SGK, hãy :

a) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Xa-ha-ra ( đới nóng )

b) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Gô-bi ( đới ôn hòa )

c) Nêu sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

Trả lời :

a) Hoang mạc Xa-ha-ra ( đới nóng )

- Về nhiệt độ :

 Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 40 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 12 độ C (tháng 12 năm trước và tháng 1 năm sau)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây rất cao quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 8 mm (tháng 8)

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 0 mm (từ thàn 11 năm trước đến tháng 5 năm sau )

+ Như vậy, ở đây lượng mưa rất ít

b) Hoang mạc Gô-bi ( đới ôn hòa )

- Về nhiệt độ :

 Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 22 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến -22 độ C (tháng 1)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng cao nhất là khoảng 60-63 mm (tháng 7)

+ Lượng mưa tháng thấp nhất khoảng 0 mm (tháng 1, tháng 2)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít

c) Sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

- Hoang mạc đới nóng có nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với hoang mạc đới ôn hòa 

- Hoang mạc đới nóng có lượng mưa ít hơn rất nhiều so với hoang mạc đới ôn hòa.


Câu 3 trang 47 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời sai :

Cách thích nghi của động vật với môi trường hoang mạc là :

a) bò sát và côn trùng giấu mình trong cát hoặc các hốc đá (để hạn chế sự mất nước)

b) ngủ đông dài hạn đến 6 tháng

c) kiếm ăn vào ban đêm

d) khả năng đi xa để tìm thức ăn nước uống

đ) khả năng chịu đói khá giỏi

Trả lời :

ý sai : b) ngủ đông dài hạn đến 6 tháng


Câu 4 trang 47 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 5 trang 47 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây :

Ốc đảo là nơi có nguồn nước ngọt và các điều kiện thích hợp với sự sinh sống của các sinh vật cũng như con người trong các hoang mạc.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

a) Đúng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me