Trang chủ

Giải bài tập Lịch sử 9

Bình chọn:
3 trên 9 phiếu

Giải bài tập lịch sử 9, Lịch sử 9 - Để học tốt lịch sử 9

Giải bài tập lịch sử lớp 9 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập lịch sử 9 giúp để học tốt môn lịch sử 9
 • Bài 4: Các nước châu Á

  Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 20 Lịch sử 9. Câu 2. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thời kỉ XXI

 • Bài 5: Các nước Đông Nam Á

  Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 25 Lịch sử 9. Câu 2. Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” ?

 • Bài 6: Các nước châu Phi

  Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 29 Lịch sử 9. Câu 1. Hãy trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

 • Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh

  Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 32 Lịch sử 9. Câu 1. Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945

 • Bài 8: Nước Mĩ

  Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 35 Lịch sử 9. Câu 1. Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ?

 • Bài 9: Nhật Bản

  Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 40 Lịch sử 9. Câu 2. Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX ?

 • Bài 10: Các nước Tây Âu

  Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 43 Lịch sử 9. Câu 2. Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau ?

 • Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 71 Lịch sử 9. Câu 2. Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau.

 • Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

  Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 76 Lịch sử 9. Câu 2. Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kì tạm lắng ?

 • Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

  Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 86 Lịch sử 9. Câu 2. Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kì này.

 • Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

  Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 165 Lịch sử 9. Câu 2. Lập bảng các niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).

 • Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

  Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 169 Lịch sử 9. Câu 1. Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì ?