Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 93 đến trang 94 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 41.1-Lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mĩ, tr.126 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu diện tích, giới hạn lãnh thổ của khu vực Trung và Nam Mĩ  theo gợi ý cụ thể sau :

- Lãnh thổ bao gồm :

+ Eo đất ...

+ Các quần đảo ...

+ Toàn bộ lục địa ...

- Diện tích : ... km2

- Giới hạn lãnh thổ : ...

+ Phía bắc giáp ...

+ Phía tây giáp ...

+ Phía đông giáp ...

Trả lời :

- Lãnh thổ bao gồm : 

+ Eo đất Trung Mĩ

+ Các quần đảo trong biển Ca-ri-bê

+ Toàn bộ lục địa Nam Mĩ

- Diện tích : 20,5 km2

- Giới hạn lãnh thổ : Trung và Nam Mĩ

+ Phía bắc giáp với vịnh Mê-hi-cô

+ Phía tây giáp Thái Bình Dương

+ Phía đông giáp Đại Tây Dương


Câu 2 trang 93 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 3 trang 93 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ hình)

Dựa vào hình 41.1 tr.126 SGK, em hãy thể hiện các nội dung dưới đây lên hình 10 :

a, Ghi tên các vịnh biển, đại dương tiếp giáp với Trung và Nam Mĩ.

b, Ghi tên các dãy núi lớn, các sơn nguyên, các đồng bằng.

c, Dùng ký hiệu thể hiện trên lược đồ các loại khoáng sản có ở Trung và Nam Mĩ.


Câu 4 trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi gì cho việc phát triển nền kinh tế ?

Trả lời :

Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi cho việc phát triển nền kinh tế :

- Địa hình đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

- Nhiều khóang sản thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp khái thác, công nghiệp chế biến.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me