Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài tập hóa học 12, Hóa 12 - Để học tốt hóa học 12

Bình chọn:
4.5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Hóa học 12

CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Hóa Học 12

  Giải bài tập trang 7 bài 1 este SGK Hóa Học 12. Câu 1: Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống ở các phát biểu sau...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 7 SGK Hóa Học 12

  Giải bài tập trang 7 bài 1 este SGK Hóa Học 12. Câu 2: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 23. Tên của X là...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11, 12 SGK Hóa học 12

  Giải bài tập trang 11, 12 bài 2 lipit SGK Hóa học 12. Câu 1: Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15, 16 SGK Hóa học 12

  Giải bài tập trang 15, 16 bài 3 khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp SGK Hóa học 12. Câu 1: Xà phòng là gì...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Hóa học 12

  Giải bài tập trang 18 bài 4 luyện tập este và chất béo SGK Hóa học 12. Câu 1: So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học...

 • Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 18 SGK Hóa học 12

  Giải bài tập trang 18 bài 4 luyện tập este và chất béo SGK Hóa học 12. Câu 5: Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X...

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG - HÓA HỌC 12