Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 42 đến trang 44 SBT Địa lí 7. Câu 2. Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát ba biểu đồ tương quan nhiệt ẩm A, B, C tr.59 SGK, hãy nêu các nhận xét và kết luận theo các gợi ý cụ thể dưới đây :

a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... ( nóng, ôn hòa hay thuộc đới khí hậu nào đã học )

b) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ B

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... 

c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ...

Trả lời :

a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 10 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến -30 độ C (tháng 1 )

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 40 mm (tháng 7)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 5 mm (tháng 1)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít , mưa nhiều vào mùa đông 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ôn đới lục địa

b) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ B

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 25 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 10 độ C (tháng 12)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 120 mm (tháng 12)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 5 mm (tháng 7)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít, mưa nhiều vào mùa thu đông

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu địa trung hải 

c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 15 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 5 độ C (tháng 1)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 175 mm (tháng 1)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 75 mm (tháng 5)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa nhiều, mưa nhiều vào mùa đông

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ôn đới hải dương


Câu 2 trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 3 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy nối các ô chữ dưới đây bằng cách gạch nối để được một sơ đồ đúng về các kiểu rừng ở đới ôn hòa.

Trả lời :


Câu 4 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy :

a) Nêu nguyên nhân của sự gia tăng lượng CO2 trong không khí

b) Kết hợp với vốn hiểu biết, nêu hậu quả của hiện tượng này và biện pháp khắc phục.

Trả lời :

a) Nguyên nhân của sự gia tăng lượng CO2 trong không khí : 

- Do khí thải CO2 trong công nghiệp, trong đời sống

- Do đốt chảy rừng..

- Do các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng

b) Hậu quả :

- Trái Đất ngày càng nóng lên

- Mưa axit

- Thủng tầng ozon

- Hiệu ứng nhà kính

- Ô nhiễm không khí..

c) Giải pháp :

- Nâng cao ý thức con người 

- Giảm thiểu nhất các phương tiện tham gia giao thông

- Cần có các chính sách, xử lí các xí nghiệp, nhà máy, quốc gia xả thải khí ô nhiễm độc, hại ra môi trường...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me