Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 7

Giải từ câu 1 đến câu 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 100 đến trang 102 SBT Địa lí 7. Câu 2. Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Câu 1 trang 100 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy nối các ô chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B sao cho đúng :

Trả lời :


Câu 2 trang 100 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

a) Hãy phân tích giá trị kinh tế của vùng rừng A-ma-dôn.

b) Kết hợp với SGK và kiến thức đã học, giải thích tại sao vùng rừng A-ma-dôn cần được bảo vệ.

Trả lời :

a) A-ma-dôn không chỉ là lá phổi của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá mà còn là vùng tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông ngiệp và giao thông đường sông. Do có :

Diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ

- Là rừng rậm nhiệt đới (nhiều tầng cây, nhiều loại gỗ quý)

- Mạng lưới sông ngòi rộng lớn và dày đặc

- Nhiều loại khoáng sản với dự trữ lớn

b) Vùng rừng A-ma-dôn cần được bảo vệ vì : việc khai thác để lấy gỗ và lấy đất canh tác, xây dựng đường bộ và đường sắt xuyên A-ma-dôn đến các vùng mỏ và đô thị mới đã góp phần phát triển kinh tế vùng A-ma-dôn nhưng đồng thời làm cho môi trường bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.


Câu 3 trang 101 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Dựa vào sơ đồ trên, kết hợp với vốn hiểu biết, em hãy phân tích nguyên nhân ra đời của khối thị trường chung Mec-co-xua.

Trả lời :

nguyên nhân ra đời của khối thị trường chung Mec-co-xua :

- Nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối, thoát khỏi sự lũng loạn của Hoa Kì

- Tháo rỡ hàng rào thuế quan


Câu 4 trang 101 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Trả lời :


Câu 5 trang 102 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Bằng vốn hiểu biết của mình, hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong các siêu đô thị ở Trung và Nam Mĩ.

Trả lời :

- Nước xả thải của nhà máy, khu công nghiệp, các siêu đô thị

- Khí thải từ nhà máy, khu công nghiệp, từ các phương tiện giao thông

- Chặt phá rừng ô-ma-dôn

...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me