Trang chủ

Giải bài tập Công nghệ 10

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Công nghệ lớp 10, giải bài tập Công nghệ 10 - Để học tốt Công nghệ 10

Giải bài tập Công nghệ lớp 10 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập Công nghệ SGK lớp 10 giúp để học tốt môn Công nghệ 10
 • Bài 1: Bài mở đầu

  Giải bài tập lí thuyết trang 8 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Em hãy nêu vào trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân...

 • Bài 21: Ôn tập chương 1

  Giải bài tập lí thuyết trang 64 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất...

 • Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

  Giải bài tập lí thuyết trang 83 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Muốn vật nuôi tạo ra được nhiều sản phẩm cần đáp ứng những nhu cầu gì về dinh dưỡng cho chúng? Cho ví dụ cụ thể...

 • Bài 39: Ôn tập chương 2

  Giải bài tập lí thuyết trang 117 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Ý nghĩa của việc nghiên cứu các quy luật sinh trưởng và phát dục của vật nuôi...

 • Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

  Giải bài tập lí thuyết trang 137 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Trình bày quy trình chế biến gạo từ thóc. Kể tên các vật dụng cần để chế biến gạo từ thóc theo phương pháp cổ truyền...

 • Bài 49: Bài mở đầu

  Giải bài tập lí thuyết trang 152 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Em hãy cho biết kinh doanh là gì? Có những lĩnh vực kinh doanh nào...

 • Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

  Giải bài tập lí thuyết trang 160 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là lãnh vực kinh doanh phù hợp...

 • Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

  Giải bài tập lí thuyết trang 169 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao...

 • Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

  Giải bài tập lí thuyết trang 173 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì...

 • Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

  Giải bài tập lí thuyết trang 181 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ...

Bài giải mới nhất

Các môn khác - Lớp 10