Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 8.10; 8.11; 8.12; 8.13; 8.14 trang 54 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 34 đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng

Bài 8.10 trang 54, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Trả lời:

Sử dụng compa:

+ Vẽ một điểm O trên vở.

+ Mở cung của compa sao cho cung đó độ dài bằng 2 cm.

+ Đặt đầu nhọn của compa tại tâm O. 

 

OM =ON= độ dài bán kính đường tròn

Bài 8.11 trang 54, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Việt dung thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Trả lời:

Độ dài đoạn thẳng AB là : 12-3=9 (cm).

Bài 8.12 trang 54, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

Trả lời:

Nửa bước có độ dài là 0,5.0,6 m 

Lớp học đó dài số mét là :

 0,6.12 + 0,6.0,5=7,5 (m).

Bài 8.13 trang 54, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hãy đo độ dài ( đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Trả lời:

AB=4cm

CD=1cm

EF=2cm

GH=3cm

IK=5cm.

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài đoạn thẳng :

CD < EF < GH < AB < IK.

Bài 8.14 trang 54, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m .Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét ?

Trả lời:

Trước khi bị gãy, cây cao số mét là :

1,75 + 3=4,75(m).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác