Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 8.25; 8.26; 8.27; 8.28; 8.29; 8.30 trang 60 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 36 góc

Bài 8.25 trang 60, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Trả lời:

a.\(\angle \;yMx\), đỉnh là M , cạnh của góc là My và Mx.

b. , đỉnh là E , cạnh của góc là DE và EF

\(\angle \;EDF\) , đỉnh là D , cạnh của góc là DE và DF

\(\angle \;DFE\), đỉnh là F , cạnh của góc là DF và FE.

Bài 8.26 trang 60, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Trả lời:

Các góc bẹt tạo thành là : ∠ xAB ; ∠xBy.

Bài 8.27 trang 60, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát mặt đồng hồ dưới đây.

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Trả lời:

Vạch số 8, 7, 6, 5, 4.

15 phút chỉ số 3 nên số 3 nằm trên kim phút. Do đó số 3 không nằm trong góc tạo bởi kim phút và kim giờ.

Bài 8.28 trang 60, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

Trả lời:

Góc aOb, cOb, cOa

Bài 8.29 trang 60, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau:

Trả lời:

Các tia gốc A: AB, AH, AM, AC.

Các tia gốc M: MB, MA, MC

Góc có đỉnh A: \(\widehat {BAH},\widehat {BAM},\widehat {BAC},\widehat {HAM},\widehat {HAC},\widehat {MAC}\)

Các góc có đỉnh M: \(\widehat {BMA},\widehat {AMC},\widehat {BMC}\)

Bài 8.30 trang 60, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC ,CA.

Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Trả lời:

Phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc BAC, ACB, CBA là phần tô màu nhạt. (Các điểm nằm trên các đoạn thẳng AB, AC, BC không thuộc phần trong của cả 3 góc trên).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác