Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài Hoạt động Thực hành trải nghiệm - Sử dụng máy tính cầm tay

Bài 1 trang 120 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Tính:

 

Phương pháp: 

Mở máy. Bấm tổ hợp phím

Lời giải:

a) Bấm phím như sau:

  Màn hình hiện kết quả:

b) Bấm phím như sau:

Màn hình hiện kết quả:

Bài 2 trang 120 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

a) 847;

b) 246

Lời giải:

a) Nhập 847 và ấn "=" 

Ấn "SHIFT" + "FACT"

Màn hình hiện 7 x 112

847 = 7 X 112

b) Nhập 246 và ấn "="

Ấn "SHIFT" + "FACT"

Màn hình hiện  

246 = 2 X 3 X 41

Bài 3 trang 120 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Tìm:

a) ƯCLN (215, 75);

b) BCNN (45, 72).

Phương pháp:

Mở máy và bấm tổ hợp phím

Lời giải:

) Bấm phím như sau:

Màn hình hiện kết quả:

Vậy ƯCLN (215, 75) = 5

b) Bấm phím như sau:

Màn hình hiện kết quả:

Vậy BCNN (45, 72) = 360

Bài 4 trang 120 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số?

Phương pháp:

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có ước là 1 và chính nó

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước

Lời giải:

+) Bấm phím như sau:

+) Màn hình hiện kết quả:

Do đó số 14 791 ngoài có hai ước là 1 và 14 791 còn có thêm hai ước là 7 và 2113.

Do đó 14 791 là hợp số.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác