Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.4 trên 12 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Giải bài tập trang 101 Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1 Hãy quan sát hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi.

Bài 1 trang 101 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy quan sát Hình 19 và cho biết hình nào là hình thoi.

 

Phương pháp:

- Hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau.

Trả lời: 

Hình 19a: Hình có 4 cạnh không bằng nhau nên không là hình thoi

Hình 19b: 4 cạnh bằng nhau nên hình này là hình thoi.

Hình 19c: Hình có 4 cạnh không bằng nhau nên không là hình thoi

Hình 19d: Hình có 4 cạnh không bằng nhau nên không là hình thoi

Vậy chỉ có hình b) là hình thoi. 

Bài 2 trang 101 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó

 

Phương pháp: 

- Diện tích của hình 20 bằng tổng diện tích của một hình thoi và hai hình chữ nhật ghép thành nó.

- Công thức tính diện tích hình thoi có độ dài 2 đường chéo m và n là: \(S = \dfrac{1}{2}.m.n\).

Trả lời:

Khi đó, theo kí hiệu trên hình vẽ ta thấy:

AB = CD = CF = GH = DE = EF = 5 cm 

AD = BC = CG = HF = 2 cm 

CE = 3 + 3 = 6 cm 

DF = 4 + 4 = 8 cm 

Vì CD = DE = EF = CF nên CDEF là hình thoi với CE và DF là hai đường chéo 

Diện tích hình thoi CDEF là:. 6.8=24(cm2);

Ta thấy ABCD và CGHF là hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau và có độ dài hai cạnh ở mỗi hình lần lượt là 2 cm và 5 cm.

Diện tích hình chữ nhật ABCD (hay CGHF) là: 2 . 5 = 10 (cm2)

Ta thấy diện tích phần tô màu xanh chính bằng tổng diện tích 2 hình chữ nhật ABCD, CGHF và diện tích hình thoi CDEF. 

Do đó, diện tích phần tô màu xanh trên Hình 20 là:

24 + 10 . 2 = 44 (cm2)

Vậy diện tích phần tô màu xanh trên Hình 20 là 44 cm2

Bài 3 trang 101 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình chữ nhật.

Phương pháp: 

Cắt ghép các hình.

Trả lời: 

Ta đặt tên các mảnh bìa như sau:

Ta ghép các mảnh thành hình chữ nhật:

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác