Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

Giải bài tập trang 69 Bài 2: Tập hợp các số nguyên - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1 : Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau: a) Máy bay bay ở độ cao 10 000 m; b) Mực nước biển;

Bài 1 trang 69 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau:

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m;

b) Mực nước biển;

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

Phương pháp:

- Độ cao: Giữ nguyên số.

- Mực nước biển: 0.

- Dưới mực nước biển: Thêm dấu “ – ” trước số đã cho.

Trả lời: 

Do ta viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển nên:

a) Máy bay bay ở độ cao 10 000 m, nghĩa là máy bay bay cao hơn mực nước biển là 10 000m. Do đó số nguyên biểu thị độ cao của máy bay ở đây là 10 000 m (hoặc ta cũng có thể viết + 10 000 m).

b) Tại mực nước biển là gốc nên số nguyên biểu thị độ cao ở mức nước biển là 0. 

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m nên số nguyên biểu thị độ cao của tàu ngầm ở đây là – 100 m.

Bài 2 trang 69 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

a) \( - 3?\mathbb{Z}\)

b) \(0?\mathbb{Z}\)

c) \(4?\mathbb{Z}\)

d) \( - 2?\mathbb{N}\)

Trả lời:

a) Ta có số – 3 là số nguyên âm nên nó thuộc tập hợp các số nguyên.

\( - 3 \in \mathbb{Z}\)

b) Ta có số 0 là số nguyên nên nó thuộc tập hợp các số nguyên.

\(0 \in \mathbb{Z}\)

c) Ta có số 4 là số nguyên dương nên nó cũng thuộc tập hợp các số nguyên. 

\(4 \in \mathbb{Z}\)

d) Ta có số – 2 là số nguyên âm nên nó không phải là số tự nhiên hay – 2 không thuộc tập hợp các số tự nhiên.

\( - 2 \notin \mathbb{N}\)

Bài 3 trang 69 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau:

Phương pháp:

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số

Trả lời: 

Biểu diễn các số – 7, – 6, – 5, – 4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số đã cho, ta được:

Bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát trục số:

 

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

Phương pháp:

a) Đếm số khoảng mà A cách O.

b) Tìm điểm nằm bên phải và điểm nằm bên trái điểm O.

Trả lời: 

a) Quan sát trục số đã cho, ta thấy điểm A cách điểm O là 2 khoảng

Hay khoảng cách từ điểm O tới điểm A là 2 đơn vị. 

b) Ta có:

Vậy trên trục số những điểm cách điểm O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm B (điểm – 5) và điểm C (điểm 5). 

Bài 5 trang 69 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.

Phương pháp:

- Vẽ trục số.

- Dịch chuyển sang trái và sang phải số \( - 3\) hai vạch để tìm điểm cách điểm đó 2 đơn vị.

- Hai số đối nhau cách đều số 0.

Trả lời: 

Ta có: 

Các điểm A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số nguyên – 3, – 5, – 1.

Ta có điểm B và C đều cách điểm A một khoảng là 2 đơn vị 

Nên hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm – 3 một khoảng là 2 đơn vị là – 5 và – 1. 

Số đối của – 5 là 5; số đối của – 1 là 1. 

Bài 6 trang 69 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

So sánh các cặp số sau: 3 và 5; -1 và -3; -5 và 2; 5 và -3.

Phương pháp:

+ So sánh 2 số nguyên âm:

   Bước 1: Bỏ dấu “ –  ” trước cả hai số âm

   Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhân được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

+ Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

Trả lời: 

Ta có thể so sánh các cặp số trên bằng một trong các cách sau:

Cách 1. 

Biểu diễn các số đã cho lên trục số ta được:

+) Ta thấy điểm 3 nằm bên trái điểm 5 nên 3 < 5.

+) Điểm – 3 nằm bên trái điểm – 1 nên – 3 < – 1 hay – 1 > – 3.

+) Điểm – 5 nằm bên trái điểm 2 nên – 5 < 2. 

+) Điểm – 3 nằm bên trái điểm 5 nên – 3 < 5 hay 5 > – 3.

Cách 2. 

+) Ta có: 3 < 5 (so sánh hai số tự nhiên)

+) So sánh – 1 và – 3

Số đối của – 1 là 1; số đối của – 3 là 3.

Do 1 < 3 nên – 1 > – 3.

+) So sánh – 5 và 2 

Vì – 5 là số nguyên âm và 2 là số nguyên dương nên – 5 < 2. 

+) So sánh 5 và – 3

Vì 5 là số nguyên dương và – 3 là số nguyên âm nên 5 > – 3. 

Bài 7 trang 69 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nước đóng băng khi nhiệt độ từ \(0^\circ C\) trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

a) Ở nhiệt độ \( - 3^\circ C\) thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ \(2^\circ C\) thì nước đóng băng.

 Trả lời: 

Nước đóng băng khi nhiệt độ từ 0 oC trở xuống hay nước đóng băng ở nhiệt độ bé hơn (nhỏ hơn) 0 oC.

a) Vì – 3 °C < 0 °C (số nguyên âm nhỏ luôn nhỏ hơn 0) 

Do đó ở nhiệt độ – 3 °C thì nước đóng băng là phát biểu đúng. 

b) Vì 2 °C > 0 °C (số nguyên dương luôn lớn hơn 0)

Do đó ở nhiệt độ 2 °C thì nước chưa thể đóng băng hay phát biểu "ở nhiệt độ 2 °C thì nước đóng băng" là phát biểu sai.  

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác