Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Giải bài tập 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15 trang 89 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài 19 Hình chữ nhật, Hình thoi hình bình hành, Hình thang cân

Bài 4.9 trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6 cm, một cạnh dài 4 cm.

Phương pháp:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 4 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

Lời giải:

Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 4 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 4 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

Bài 4.10 trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Vẽ hình thoi có cạnh 4 cm.

Phương pháp:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD cạnh 4 cm.

Lời giải:

Bài 4.11 trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm.

Phương pháp:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Lời giải:

 

Bài 4.12 trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau:

Phương pháp:

Quan sát hình lục giác đều đã cho và kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật.

Lời giải:

+) Các hình thang cân: ABCD, BCDE, CDEF, DEFA, EFAB, FABC

+) Các hình chữ nhật: ABDE, BCEF, CDFA.

Bài 4.13 trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước thẳng kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

Phương pháp:

Dùng thước kiểm tra xem IB có bằng ID không, IA có bằng IC không.

Lời giải:

Sử dụng thước thẳng đo đoạn thẳng hoặc compa ta nhận thấy ID = IB; IC = IA

Do đó I là trung điểm của hai đường chéo AC và BD.

Bài 4.14 trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tuỳ ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mảnh. Ghép lại bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật.

Phương pháp:

Làm theo hướng dẫn của đề bài.

Lời giải:

+) Cắt tờ giấy hình thoi thành 4 mảnh được minh họa: 

+) Sau đó ghép lại để được hình chữ nhật như sau:

Bài 4.15 trang 89 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

"Bàn làm việc đa năng: Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn làm việc như hình dưới đây:

Phương pháp:

Cắt và ghép như hình mẫu.

Lời giải:

Cắt 6 hình thang giống hết nhau rồi ghép lại như hình vẽ:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác