Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Giải bài tập 5.11 trang 108, 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16 trang 109 trang sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài Luyện tập chung

Bài 5.11 trang 108 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Trong các hình bên, em hãy chỉ ra:

a) Những hình có tâm đối xứng;

b) Những hình có trục đối xứng.

Lời giải:

a) Hình có tâm đối xứng: cánh quạt

b) Những hình có trục đối xứng: tam giác đều (3 trục đối xứng), cánh quạt (4 trục đối xứng), trái tim (1 trục đối xứng), cánh diều (1 trục đối xứng).

Bài 5.12 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Lời giải:

+) Không có hình nào có tâm đối xứng

+) Hình có trục đối xứng là: hình b); hình c)

Bài 5.13 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Phương pháp:

Vẽ hình

Lời giải:

+) Dùng thước thẳng (hoặc nhìn lưới ô vuông) để xác định các điểm đối xứng với các đỉnh của phần hình đã cho

qua đường thẳng d rồi nối chúng lại với nhau một cách thích hợp

Vẽ hình để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng là:

 

Bài 5.14 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

Lời giải:

Hình vẽ nhận điểm O làm tâm đối xứng là:

Bài 5.15 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Phương pháp:

Chữ S, chữ O có tâm đối xứng nhưng chữ S không có trục đối xứng

Chữ T có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng

Lời giải:

+) Hình a) có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng (chữ S, chữ O có tâm đối xứng nhưng chữ S không có

trục đối xứng). Vậy tâm đối xứng của hình a) là tâm của chữ O:

+) Hình b) có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng (chữ V, chữ T có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng). Vậy trục đối xứng của hình b) là trục đối xứng của chữ T:

 

Bài 5.16 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ

dài bằng 8 cm để được một hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

Lời giải:

Có rất nhiều cách vẽ. Dưới đây là một số ví dụ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác