Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 8.31; 8.32; 8.33; 8.34 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 37 số đo góc

Bài 8.31 trang 64, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho các góc với số đo như dưới đây.

\(\widehat A = 63^\circ ;\widehat M = 135^\circ ;\)\(\widehat B = 91^\circ ;\widehat T = 179^\circ \)

Trong các góc đó, kể tên các góc nhọn, góc tù.

Trả lời:

Các góc nhọn là : \(\widehat A = 63^\circ \) vì 63<90.

Các góc tù là : \(\widehat M = 135^\circ \);  \(\widehat B = 91^\circ ;\widehat T = 179^\circ \) vì các góc này đều lớn hơn \(90^\circ \).

Bài 8.32 trang 64, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát hình sau.

a) Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

b) Dùng eke để kiểm tra lại kết quả của câu a.

c) Dùng thước đo góc để tìm số đo mỗi góc.

Trả lời:

a)

b) Kết quả câu a đúng.

c) 

Góc CEB có số đo là: 30 độ

Góc xOy có số đo là: 90 độ

Góc NIM có số đo là: 80 độ

Góc tAu có số đo là: 120 độ

Góc mEn có số đo là: 180 độ

Bài 8.33 trang 64, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kìm giờ và kim phút là:

a. Góc nhọn

b. Góc vuông

c. Góc tù

d. Góc bẹt.

Trả lời:

Thời điểm mà góc tạo bởi kìm giờ và kim phút là :

a. Góc nhọn lúc 12 giờ 10 phút

b. Góc vuông lúc 6 giờ 15 phút

c. Góc tù lúc 7 giờ 15 phút

d. Góc bẹt lúc 12 giờ 30 phút.

Bài 8.34 trang 64, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đo các góc trong tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo các góc đó.

Trả lời:

Số đo góc ABC là: 150 độ 

Số đo góc BCD là: 100 độ 

Số đo góc CDA là: 50 độ

Số đo góc DAB là: 60 độ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác