Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Giải bài tập 5.17; 5.18; 5.19; 5.20 trang 110 trang sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài tập cuối chương V.

Bài 5.17 trang 110 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

Phương pháp:

- Hình có tâm đối xứng là hình mà khi quay nó xung quanh 1 điểm đúng nửa vòng thì hình thu được “chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu, điểm đó gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải:

+) Hình a) có 1 trục đối xứng.

+) Hình b) có 4 trục đối xứng

+) Hình c) có 8 trục đối xứng

Bài 5.18 trang 110 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

Phương pháp:

- Hình có tâm đối xứng là hình mà khi quay nó xung quanh 1 điểm đúng nửa vòng thì hình thu được “chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu, điểm đó gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải:

Hình b) có tâm đối xứng

Bài 5.19 trang 110 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Vẽ các hình sau vào vở và vẽ thêm họa tiết để được hình mặt cười nhận đường thẳng d cho trước là trục đối xứng

Phương pháp:

- Hình có trục đối xứng là hình có một đường thẳng chia hình thành hai phần bằng nhau mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng đó thì hai phần “chồng khít” lên nhau. Đường thẳng đó gọi là trục đối xứng của hình.

Lời giải:

Vẽ thêm họa tiết để được hình mặt cười nhận đường thẳng d cho trước là trục đối xứng là:

Bài 5.20 trang 110 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Vẽ hình bên dưới vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm và trang trí để được hình chiếc lá nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Phương pháp:

- Hình có trục đối xứng là hình có một đường thẳng chia hình thành hai phần bằng nhau mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng đó thì hai phần “chồng khít” lên nhau. Đường thẳng đó gọi là trục đối xứng của hình.

Lời giải:

Vẽ thêm và trang trí để được hình chiếc lá nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác