Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Giải bài tập trang 109 Bài 5: Hình có trục đối xứng - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc và họa tiết).

Bài 1 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong các hình 48,49,50, hình nào có trục đối xứng? nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó 

Phương pháp: 

Tìm trục đối xứng của các hình.

Trả lời: 

+) Hình 48: Hình chữ H (in hoa) là hình có trục đối xứng và có hai trục đối xứng nhau sau: 

+) Hình 49: Hình ngôi sao có trục đối xứng và có 5 trục đối xứng a, b, c, d, e như sau:

+) Hình 50: Hình hoa văn này có trục đối xứng và nó có 4 trục đối xứng a, b, c, d như sau: 

Bài 2 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó ( kể cả màu sắc) 

Phương pháp: 

Tìm trục đối xứng của các hình.

Trả lời: 

Các Hình 51 a), c) đều có trục đối xứng và Hình 51 b) không có trục đối xứng.

+) Hình 51 a) có 1 trục đối xứng: 

+) Hình 51 c) có 2 trục đối xứng:

Bài 3 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn.

Phương pháp: 

Quan sát các sự vật trong thực tiễn

Trả lời: 

Một số hình có trục đối xứng trong thực tiễn: 

+) Hình con bướm: 

+) Hình chiếc lá:

+) Hình con chuồn chuồn: 

Trên thực tế, có nhiều hình khác có trục đối xứng, các em có thể tự tìm thêm.

Giaibaitap.me
 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác