Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

Giải bài tập trang 62, 63 Bài 1: Số nguyên âm - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc các số sau: – 9, – 18. b) Viết các số sau: trừ hai mươi ba; âm ba trăm bốn mươi chín.

Bài 1 trang 62 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

a) Đọc các số sau: -9; -18.

b) Viết các số sau: trừ hai mươi ba; âm ba trăm bốn mươi chín.

Phương pháp: 

a)

- Dấu “ – ” đọc là âm.

- Đọc tiếp số đằng sau dấu trừ.

b)

- Âm viết là “ – ”

- Viết số đằng sau dấu “ – ”.

Trả lời:

a) Số – 9 được đọc là: "âm chín" hoặc là "trừ chín";

Số – 18 được đọc là: "âm mười tám" hoặc "trừ mười tám".

b) Số "trừ hai mươi ba" được viết là: – 23;

Số "ấm ba trăm bốn mươi chín" được viết là: – 349. 

Bài 2 trang 62 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bảng thống kê dưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh:

a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ.

b) Xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

  • Lúc 6 giờ nhiệt độ là \(-10^oC\);
  • Lúc 14 giờ nhiệt độ là \(-3^oC\).

Trả lời: 

a) +) Nhiệt độ lúc 2 giờ:

  • Đọc là: âm tám độ C.
  • Viết là: \( - 8^\circ C\).

+) Nhiệt độ lúc 10 giờ:

  • Đọc là: âm năm độ C
  • Viết là: \( - 5^\circ C\).

+) Nhiệt độ lúc 18 giờ:

  • Đọc là: không độ C
  • Viết là: \(0^\circ C\).

+) Nhiệt độ lúc 22 giờ:

  • Đọc là: âm ba độ C
  • Viết là: \( - 3^\circ C\).

b) Lúc 6 giờ nhiệt độ là \( - 10^\circ C\)=> Đúng

Lúc 14 giờ nhiệt độ là \( - 3^\circ C\)=> Sai vì lúc này nhiệt độ là \(2^\circ C\).

Bài 3 trang 63 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau:

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng;

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng.

Phương pháp:

a) Thêm dấu “ – ” vào trước tiền nợ.

b) Thêm dấu “ – ” vào trước tiền lỗ.

Trả lời:

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng, có nghĩa là ông An có – 4 000 000 đồng;

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng, có nghĩa là bà Ba có – 600 000 đồng.

Bài 4 trang 63 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết số nguyên âm chỉ năm có các sự kiện sau:

a) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên;

b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm 287 trước Công nguyên.

Phương pháp:
 
Năm trước công nguyên ta thêm dấu “ – ” vào trước năm đó.
 
Trả lời: 

a) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

 Vậy có nghĩa là nó được tổ chức năm – 776.

b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm 287 trước Công nguyên.

Vậy có nghĩa là nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm – 287.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác