Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Giải bài tập 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 4.27 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài Luyện tập chung.

Bài 4.23 trang 96 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

Lời giải:

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 5 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 5 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD

b) Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 4 cm, một cạnh bằng 2 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 2 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 2 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

c) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

Bước 2. Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3. Vẽ góc ABy bằng 60o. Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

Bài 4.24 trang 96 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm; PQ = 6 cm.


a) Tính diện tích hình thoi MPNQ.

b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ.

Phương pháp:

- Diện tích hình thoi bằng nửa tích 2 đường chéo

- Chu vi hình thoi bằng 4 lần độ dài cạnh

Lời giải:

a) Diện tích hình thoi MPNQ là:      

b) Chu vi hình thoi MPNQ là:       

4. MP = 4. 5 = 20 (cm)

Vậy a) diện tích hình thoi MPNQ là 24 cm2

       b) chu vi hình thoi MPNQ là 20 cm.

Bài 4.25 trang 96 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 \(cm^2\). Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Phương pháp:

Cho diện tích và độ dài 1 cạnh hình chữ nhật, ta tìm được độ dài cạnh còn lại

Biết 2 cạnh, ta tìm được chu vi

Lời giải:

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là:     

96 : 12 = 8 (cm)

Chu vi của mảnh giấy là:     

2. (8 + 12) = 40 (cm)

Vậy chu vi của mảnh giấy đó là 40 cm.

Bài 4.26 trang 96 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Phương pháp:

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông

Lời giải:

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông có cạnh:     

20 - 2 - 2 = 16 (m)

Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:     

16. 16 = 256 (m2)

Vậy diện tích trồng trọt của mảnh vườn là 256 m2

Bài 4.27 trang 96 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT 

Câu hỏi:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m

như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Phương pháp:

Tính được chiều rộng mảnh vườn

Chiều dài mảnh vườn trừ đi 1m lối đi thì được 2 lần chiều dài hình chữ nhật nhỏ màu xanh

Chiều rộng mảnh vườn trừ đi 1m lối đi thì được 2 lần chiều rộng hình chữ nhật nhỏ màu xanh

Diện tích đất trồng cây = 4 . diện tích mảnh đất nhỏ màu xanh

Lời giải:

Chiều rộng của mảnh vườn là:    

25. = 15 (m)

Nhìn vào hình vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ có kích thước như nhau.

Chiều dài của các 1 mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:     

(25 - 1) : 2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:     

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích đất để trồng cây là:    

 4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất để trồng cây là 336 m2.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác