Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 25 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 8.35; 8.36; 8.37; 8.38 trang 66 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài luyện tập chung

Bài 8.35 trang 66, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau.

Trả lời:

Các góc nhọn là : Góc ABE ; Góc EBC; Góc BAC; Góc CAD ; Góc CDA; Góc ACB; Góc BEC.

Các góc vuông là : Góc ABC ; Góc BAD 

Các góc tù là : Góc ACD ; Góc BCD ; Góc BEA.

Các góc bẹt là : Góc AEC

Bài 8.36 trang 66, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 20 độ.

a) Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng 60 độ?

b) Điểm D có nằm trong góc ABC không ?  Điểm C có nằm trong góc ADB không ?

c) Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Trả lời:

a)  Các góc có trong hình vẽ là : ∠ABC ; ∠BAC ; ∠CAB ; ∠BDA ; ∠DAB ; ∠ABD ; ∠DBC ; ∠DAC.

Những góc có số đo bằng 60 độ là : ∠ ABC ; ∠ BAC ; ∠ CAB 

b) Điểm D có nằm trong góc ABC . Điểm C không  nằm trong góc ADB .

c) Số đo góc ABD là : 40 độ.

Bài 8.37 trang 66, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau:

a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC.

b) Cho biết số đo góc AMC bằng cách đo.

c) Sắp xếp các góc NMA , AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Trả lời:

a) Các điểm nằm trong góc AMC là: điểm P

b) \(\widehat {AMC} = 45^\circ \).

c) ∠ NMA ; ∠ CMQ ; ∠ AMC.

Bài 8.38 trang 66, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Góc nghiêng khi đặt thang là góc tạo bởi cạnh thang và mặt đất. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thang , người ta thấy rằng góc nghiêng an toàn khi đặt thang là 75 độ. Em hãy  kiểm tra xem chiếc thang trong hình sau đã đảm bảo an toàn hay chưa

Trả lời:

Góc nghiêng là \(75^\circ \).

Chiếc thang trong hình đã đảm bảo an toàn

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác