Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Giải bài tập trang 112 Bài 6: Hình có tâm đối xứng - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Bài 1 trang 112 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Phương pháp:

Quan sát tìm tâm đối xứng.

Trả lời: 

Tất cả các hình trên, từ Hình 66 đến Hình 69 đều có tâm đối xứng như sau:

+) Hình 66: (chấm đỏ trên hình)

+) Hình 67: (chấm đỏ trên hình)

+) Hình 68: (chấm đỏ trên hình)

+) Hình 69: (chấm đen trên hình)

Bài 2 trang 112 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc)

Phương pháp:

Tìm tâm đối xứng của các hình.

Trả lời:

Các hình 70 a), 70 b) đều có tâm đối xứng, Hình 70 c) không có tâm đối xứng (chú ý màu sắc, hình dạng)

+) Tâm đối xứng của hình 70 a) (chấm trắng trên hình)

+) Tâm đối xứng của hình 70 b) (chấm trắng trên hình)

Bài 3 trang 112 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn.

Trả lời: 

Trong thực tiễn nhiều hình có tâm đối xứng, chẳng hạn:

+) Hình biển báo giao thông:

+) Hình bông hoa:

+) Hình viên gạch hoa:

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác