Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Giải bài tập 4.16; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22 trang 94 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học.

Bài 4.16 trang 94 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, BC = 6 cm.

Phương pháp:

Chu vi hình chữ nhật = 2. (Chiều dài + Chiều rộng)

Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài . Chiều rộng.

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:     

2. (AB + BC) = 2. (4 + 6) = 2. 10 = 20 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:     

AB. BC = 4. 6 = 24(cm2)

Vậy chu vi hình chữ nhật là 20cm, diện tích của hình chữ nhật là 24 cm2.

Bài 4.17 trang 94 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6 cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ.

Phương pháp:

Chu vi hình thoi = Cạnh . 4

Lời giải:

Chu vi hình thoi MNPQ là:     

4. MN = 4. 6 = 24 (cm)

Vậy chu vi hình thoi MNPQ là 24 cm.

Bài 4.18 trang 94 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10 m như hình dưới, cổng vào có độ rộng bằng  chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?

Phương pháp:

- Tính chu vi của khu vườn hình chữ nhật.

- Tính chiều dài của cổng vào.

- Tính chiều dài của hàng rào

Lời giải:

Chu vi của khu vườn hình chữ nhật là:     

2. (10 + 15) = 50 (m)

Chiều dài của cổng vào là:     

15. = 5 (m)

Chiều dài của hàng rào là:     

50 - 5 = 45 (m)

Vậy chiều dài của hàng rào là 45m.

Bài 4.19 trang 94 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8 kg/m2.

a) Tính diện tích mảnh ruộng.

b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng là bao nhiều kilôgam thóc?

Phương pháp:

- Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy nhỏ) . chiều cao :2

- Sản lượng = Diện tích .  năng suất

Lời giải:

a) Diện tích mảnh ruộng hình thang là:

b) Sản lượng của mảnh ruộng là:

   200. 0,8 = 160 (kg)

Vậy diện tích mảnh ruộng là 200 m2 và sản lượng 160 kg thóc.

Bài 4.20 trang 94 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện tích mặt sàn

Phương pháp:

Mặt sàn ngôi nhà đó là hình chữ nhật được tạo bởi 4 hình chữ nhật nhỏ.

- Tính chiều dài của mặt sàn ngôi nhà

- Tính chiều rộng của mặt sàn ngôi nhà

=> Diện tích mặt sàn.

Lời giải:

Cách 1:

Mặt sàn ngôi nhà đó là hình chữ nhật được tạo bởi 4 hình chữ nhật nhỏ.

Chiều dài của mặt sàn ngôi nhà là:    

 8 + 6 = 14 (m)

Chiều rộng của mặt sàn ngôi nhà là:      

6 + 2 = 8 (m)

Diện tích mặt sàn của ngôi nhà là:     

14. 8 = 112 (m2)

Vậy diện tích mặt sàn của ngôi nhà là 112 m2.

Cách 2: 

Diện tích phòng khách là:

6. 8 = 48 (m2)

Diện tích phòng ăn và bếp là:

6. 6 = 36 (m2)

Diện tích hành lang là:

2. 12 = 24 (m2)

Diện tích WC là:

2. 2 = 4 (m2)

Diện tích mặt sàn là:

48 + 36 + 24 + 4 = 112 (m2)

Vậy diện tích mặt sàn của ngôi nhà là 112 m2

Bài 4.21 trang 94 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình dưới, biết AB = 10 m; DC = 25 m và hình chữ nhật ABED có diện tích là 150 m.

Phương pháp:

Tính chiều dài của đoạn AD.

=> Diện tích mảnh đất.

Lời giải:

Chiều dài của đoạn AD là:   

      150 : 10 = 15 (m)

Diện tích mảnh đất là:     

Vậy diện tích mảnh đất hình thang ABCD là 262, 5 m2.

Bài 4.22 trang 94 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi:

Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm để lát nền của căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 3 m, chiều dài 9 m. Tính số viên gạch cần mua để lát căn phòng đó.

Phương pháp:

- Tính diện tích một viên gạch men

- Tính diện tích căn phòng

=> Số viên gạch cần dùng

Lời giải:

Đổi 30 cm = 0,3 m

Diện tích một viên gạch men hình vuông là là:     

0,3. 0,3 = 0,09 (m2)

Diện tích căn phòng là:      

3. 9 = 27 (m2)

Số viên gạch cần lát căn phòng đó là:    

27 : 0,09 = 300 (viên)

Vậy số viên gạch cần lát căn phòng đó là 300 viên.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác