Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

SGK Toán 6 Cánh Diều

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Giải bài tập trang 106, 107 Bài 4: Hình thang cân - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1 : Với một lần cắt hoặc gấp, hãy tạo ra hình thang cân từ: a) Mảnh bìa có dạng hình tam giác đều; b) Mảnh bìa có dạng hình lục giác đều.

Bài 1 trang 106 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Với một lần cắt hoặc gấp, hãy tạo ra hình thang cân từ:

a) Mảnh bìa có dạng hình tam giác đều;

b) Mảnh bìa có dạng hình lục giác đều.

Phương pháp:
 
a)

- Chuẩn bị mảnh bìa hình tam giác đều.

- Chuẩn bị kéo.

b)

- Chuẩn bị mảnh bìa hình lục giác đều.

- Chuẩn bị kéo.

Trả lời: 
 

a) Ta cắt hoặc gấp mảnh bìa hình tam giác đều theo một đường thẳng đi qua hai cạnh và song song với cạnh còn lại của hình tam giác đó, ta được hình thang cân.

b) Ta cắt hoặc gấp mảnh bìa hình lục giác đều theo một đường chéo chính FC (hoặc AD hoặc BE) ta được hình thang cân. 

Bài 2 trang 106 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB bằng 4, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 3cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD.

Phương pháp: 

- Tính độ dài CD.

- Diện tích hình thang = (đáy lớn+ đáy bé) . chiều cao : 2.

Trả lời:

Đáy CD là: 4.2=8 (cm).

Chiều cao AH=3cm.

Diện tích hình thang cân ABCD là:

(4 + 8) . 3 : 2 = 18 (\(c{m^2}\))

Đáp số: 18 \(c{m^2}\). 

Bài 3 trang 107 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Người ta làm một cái chụp đèn có bốn mặt giống nhau, mỗi mặt có dạng hình thang cân ( Hình 35). Trong đó, khung của mỗi mặt được cấu tạo bởi các đoạn ống trúc nhỏ, đoạn ống trúc để làm các cạnh đáy lớn dài 20cm, đoạn ống trúc để làm cạnh đáy nhỏ dài 12cm và đoạn ống trúc để làm các cạnh bên dài 30cm. Hãy tính tổng độ dài của các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn như thế.

Phương pháp: 

- Tính tổng độ dài các đoạn ống trúc làm thành các cạnh đáy và các cạnh bên

Trả lời: 

Quan sát Hình 35, ta thấy mỗi mặt của đèn là một hình thang cân có độ dài đáy lớn là 20 cm, đáy nhỏ là 12 cm, cạnh bên là 30 cm. Lại có, mỗi cạnh bên của mỗi mặt đèn hình thang cân lại là cạnh bên chung cho hai mặt của chụp đèn đó. 

Do đó, ta cần 4 đoạn ống trúc để làm cạnh bên; 4 đoạn ống trúc để làm đáy nhỏ và 4 đoạn ống trúc để làm đáy lớn. 

Nên tổng độ dài các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn là: 

30 . 4 + 12 . 4 + 20 . 4 = 248 (cm)

Vậy tổng độ dài các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn theo yêu cầu của đề bài là 248 cm. 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

  Giải bài tập trang 109 Bài 5: Hình có trục đối xứng - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Trong các hình 48, 49, 50, hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc và họa tiết).

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

  Giải bài tập trang 112 Bài 6: Hình có tâm đối xứng - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

 • Giải bài 1, 2 trang 116 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

  Giải bài tập trang 112 Bài 7: Đối xứng trong thực tiễn - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Tìm hiểu thêm về tính đối xứng trong tự nhiên (với vật chất, cây cối, chim, thú); trong nghệ thuật, trang trí; trong thiết kế, công nghệ, …

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 117, bài 7, 8, 9 trang 118 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

  Giải bài tập trang 117, 118 Bài tập cuối chương 3 - SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Bài 3 : Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng. b) Có tâm đối xứng c) Vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác