Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Giải bài tập 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 - Bài 21 Hình có trục đối xứng.

Bài 5.1 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

Phương pháp:

Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy.

Lời giải: 

+) Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

Bài 5.2 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Phương pháp:

Trục đối xứng của hình lục giác đều là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện, hoặc hai đỉnh đối diện

Lời giải: 

+) Trục đối xứng của hình lục giác đều là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua

các trung điểm của một cặp cạnh đối diện

Vậy hình lục giác có 6 trục đối xứng.

Bài 5.3 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Phương pháp:

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần

đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải:

Các hình a), c), d) có trục đối xứng.

+) Phác họa trục đối xứng:

Bài 5.4 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 1 - KNTT  

Câu hỏi: 

Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

 

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có ít nhất hai trục đối xứng?

Phương pháp:

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần

đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải:

a) Hình c) không có trục đối xứng.

b) Hình a) và hình d) có đúng một trục đối xứng phác họa bằng hình vẽ dưới

c) Hình b) có hai trục đối xứng.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác