Trang chủ
Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Giải bài 1 trang 54, bài 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1: Hình có trục đối xứng.

Bài 1 trang 54 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Phương pháp:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Trả lời:

Hình a) không có trục đối xứng.

Hình b) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình c) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình d) có trục đối xứng (như hình vẽ).

 

Vậy những hình có trục đối xứng là hình b), hình c) và hình d).

Bài 2 trang 55 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

Phương pháp:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Trả lời:

Các đường nét đứt là trục đối xứng của các hình trên.

Bài 3 trang 55 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau.

a) Hình vuông,

b) Hình chữ nhật;

c) Hình tam giác đều;

d) Hình bình hành;

e) Hình thoi;

g) Hình thang cân.

Trả lời:

Trục đối xứng của các hình là:

a) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo của hình vuông               

b) Đường thẳng đi qua trung điểm của các cặp cạnh đối diện của HCN

c) Đường thẳng đi qua đỉnh và trọng tâm của tam giác cân.

d) Hình bình hành không có trục đối xứng               

e) Hai đường chéo của hình thoi.

g) Đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đáy của hình thang cân.

Bài 4 trang 55 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Trả lời:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Bài 5 trang 55 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Trả lời:

Hình con cua có trục đối xứng, được biểu diễn như hình vẽ.

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác