Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.

Bài 1 trang 61 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Trả lời:

Hình a và c có trục đối xứng.

Bài 2 trang 61 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

Trả lời:

Hình bông hoa có tâm đối xứng.

Bài 3 trang 58 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng (có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng).

Trả lời:

- Biển báo giao thông (biển báo cấm đi ngược chiều) có trục đối xứng.

- Viên gạch hoa vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Cái xô đựng nước có trục đối xứng.

Bài 4 trang 61 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học.

Trả lời:

Các hình có tính đối xứng: Hình vuông, hình lục giác đều,…

Bài 5 trang 61 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác