Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Giải bài 1, 2, 3 trang 85, bài 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 86 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân.

Bài 1 trang 85 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân?

 
Phương pháp:
 
 
 
Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.
 
 
 
Lời giải: 
 

Hình a: Hình thoi;

Hình b: Hình thang cân;

Hình c: Hình chữ nhật;

Hình d: Hình bình hành.

Bài 2 trang 85 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Phương pháp:

Sử dụng thước kẻ để đo độ dài từng cạnh của các hình.

Lời giải:

+) Với hình chữ nhật màu xanh, ta đo thấy hai kích thước của hình là: 4 cm và 2 cm.

+) Với hình chữ nhật màu vàng, ta đo thấy hai kích thước của hình là: 5 cm và 3 cm.

Bài 3 trang 85 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB=5cm, AD=8cm.

Phương pháp: 

Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB=5cm, AD=8cm.

Lời giải:

- Vẽ hai đoạn thẳng AB = 5 cm, AD = 8 cm vuông góc với nhau.

- Dựng đường thẳng qua B vuông góc với AB.

- Dựng đường thẳng qua D vuông góc với AD.

- Hai đường thẳng trên cắt nhau tại C. Ta được hình chữ nhật ABCD.

Bài 4 trang 86 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép 4 miếng gỗ hình tam giác đều lại với nhau. Để biết được cách thiết kế như thế nào, hãy cắt 4 hình tam giác đều cạnh 5 cm, rồi ghép thành một hình bình hành.

Phương pháp:

Làm các bước như hướng dẫn phần giải chi tiết.

Lời giải: 

Từ 4 tam giác đều như hình vẽ bên dưới:

Ta ghép lại được hình bình hành như hình vẽ bên dưới:

Bài 5 trang 86 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình bình hành MNPQ biết: MN = 3cm, NP=4cm.

Phương pháp:

Vẽ hình theo các bước hướng dẫn phần giải chi tiết.

Lời giải:

- Vẽ hai đoạn thẳng MN và NP như hình dưới sao cho MN = 3 cm, NP = 4 cm.

- Vẽ đường thẳng qua P song song với MN.

- Trên đường thẳng lấy điểm Q sao cho PQ = 3cm.

- Nối Q với M ta được hình bình hành MNPQ.

 

Bài 6 trang 86 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp đôi hai lần, cắt theo đường nét đứt như hình dưới, rồi trải tờ giấy ra. Hình vừa cắt được là hình gì? Dùng êke để kiểm tra hai đường chéo của hình cắt được có vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không?

Phương pháp: 

Gấp và cắt tờ giấy theo hướng dẫn.

Lời giải: 

Hình vừa cắt được là hình thoi (hình màu trắng)

Hai đường chéo của hình vừa cắt được vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bài 7 trang 86 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60  và MN=6 cm.

Phương pháp:

Vẽ hình theo các bước hướng dẫn như phần giải chi tiết.

Lời giải: 

- Vẽ đoạn thẳng MN = 6cm.

- Vẽ góc MNP bằng và NP = 6cm.

- Vẽ đường thẳng qua P song song với MN.

- Trên đường thẳng này lấy điểm Q sao cho PQ = 6cm. 

- Nối Q với M ta được thoi MNPQ.

Bài 8 trang 86 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân.

Phương pháp: 

Cắt và ghép hình theo các bước phần dướng dẫn giải chi tiết.

Lời giải:

Ta có ba tam giác đều như sau:

Sau đó ghép lại ta được hình thang cân bên dưới:

Bài 9 trang 86 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây.

Phương pháp:

- Vẽ chiều dài 5 cm chiều rộng 4 cm của ngôi nhà trước.

- Vẽ hình chữ nhật có chiều rộng 3 cm chiều dài 5 cm ( 3 cm là chiều cao của ngôi nhà): ABED

- Vẽ hình bình hành có một cạnh là 4 cm (đã kẻ ở trên) và cạnh còn lại là 3 cm: BCFE.

- Vẽ hình bình hành có một cạnh là 5 cm và một cạnh là 3,5 cm làm mặt trước của mái nhà. Nối H với F:

Lời giải: 

Ta vẽ được sơ đồ sau:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác