Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Hình có tâm đối xứng.

Bài 1 trang 58 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có).

Phương pháp:

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Trả lời:

Hình a có tâm đối xứng:

Bài 2 trang 58 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Phương pháp:

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Trả lời:

Bài 3 trang 58 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?

Trả lời:

Những chữ cái có tâm đối xứng là:  S, I, O, N

Những chữ cái vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là: I và O

Bài 4 trang 58 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Trả lời:

Hình thứ nhất có tâm đối xứng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác