Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 3.

Bài 1 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Em hãy vẽ các hình sau đây:

a) Tam giác đều có cạnh là 5 cm.

b) Hình chữ nhật có chiều dài 5 cm và chiều rộng 3 cm.

c) Hình vuông có cạnh 3 cm.

d) Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp là 6 cm, 8 cm và chiều cao bằng 4 cm.

e) Hình thoi có cạnh dài 5 cm.

Phương pháp:

a) Sử dụng compa và thước kẻ để vẽ.

b) Sử dụng thước kẻ và êke để vẽ.

c) Sử dụng thước kẻ và êke để vẽ.

d) Sử dụng thước kẻ và êke và compa để vẽ.

e) Sử dụng thước kẻ và compa để vẽ.

Lời giải:

a) Tam giác đều có cạnh là 5 cm

- Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

- Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 5 cm; vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm.

- Hai đường tròn cắt nhau ở C, ta được tam giác đều ABC cạnh 5 cm.

b) Hình chữ nhật có chiều dài 5 cm và chiều rộng 3 cm. 

- Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm, AD = 3 cm sao cho AB vuông góc với AD.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B và đường thẳng vuông góc với AD tại D.

- Hai đường thẳng này cắt nhau tại C ta được hình chữ nhật ABCD thỏa mãn yêu cầu.

c) Hình vuông có cạnh 3 cm. 

- Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

- Vẽ hai đường thẳng d, d’ lần lượt vuông góc với AB tại A và B.

- Trên đường thẳng d lấy điểm D, trên đường thẳng d’ lấy điểm C sao cho AD = BC = 3 cm. 

- Nối C với D ta được hình vuông ABCD có cạnh 3 cm.

d) Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp là 6 cm, 8 cm và chiều cao bằng 4 cm. 

- Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm.

- Vẽ đường thẳng d song song với AB cách AB một khoảng bằng 4 cm. 

- Vẽ đường tròn tâm A bán kính 6 cm. Đường tròn này cắt đường thẳng d tại điểm D.

- Trên đường thẳng d lấy đoạn thẳng DC = 8 cm.

- Nối C với B ta được hình bình hành ABCD thỏa mãn yêu cầu bài toán.

e) Hình thoi có cạnh dài 5 cm. 

- Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm.

- Vẽ đường tròn tâm A bán kính 5 cm. Trên đường tròn này lấy điểm D.

- Từ D vẽ đường thẳng song song với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm C sao cho DC = 5 cm.

- Nối C với B ta được hình thoi ABCD có cạnh 5 cm.

Bài 2 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy cắt 3 hình như hình dưới đây và ghép lại để được một hình vuông.

Phương pháp:

- Đo các chiều dài chiều rộng của các hình chữ nhật.

- Các cạnh có cùng kích thước thì ghép chung với nhau.

- Đo các kích thước của hình mới xem 4 cạnh có bằng nhau không, nếu các cạnh bằng nhau thì đó là hình vuông cần ghép.             

Lời giải: 

Sau khi cắt ta ghép lại thành hình vuông như sau:

Bài 3 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình dưới đây gồm các hình nào?

Phương pháp:

- Quan sát các hình và so sánh các cạnh, các góc của các hình trên.

- Dựa vào số đo và các tính chất của các hình đặc biệt đã học để đưa ra nhận xét.

Lời giải:

Hình đã cho gồm các hình: Hình tam giác đều, hình thoi, hình thang cân và hình lục giác đều được xác định như sau:

- Hình tam giác đều

- Hình thoi

- Hình thang cân

- Hình lục giác đều

Bài 4 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy cắt 5 hình bình hành sao cho khi ghép lại tạo thành một hình bình hành.

Phương pháp: 

Cắt hình theo hướng dẫn phần giải chi tiết.

Lời giải:

Từ 5 hình bình hành, ta sẽ ghép như hình dưới đây để tạo thành một hình bình hành.


Bài 5 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy đếm xem hình dưới đây có bao nhiêu hình thang cân, bao nhiêu hình lục giác đều?

Phương pháp:

- Hình thang cân có 2 cạnh đáy song song và 2 cạnh bên bằng nhau nhưng không song song với nhau

- Hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau.

Lời giải:

Hình vẽ trên có tất cả 6 hình thang cân và 2 hình lục giác đều.

Bài 6 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy cắt 6 hình tam giác đều rồi ghép lại thành hình bình hành.

Phương pháp:

Hãy cắt 6 hình tam giác đều rồi ghép lại thành hình bình hành.

Lời giải:

Cắt 6 hình tam giác đều và ghép lại như hình vẽ dưới đây ta được hình bình hành:

Bài 7 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Để làm một con diều, bạn Nam lấy một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm để cắt thành một hình thoi như hình bên dưới. Hãy tính diện tích của con diều.

 

Phương pháp: 

Độ dài của hai đường chéo hình thoi bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật nên con diều có độ dài hai đường chéo là 60cm và 40cm.

Lời giải: 

Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật chính là độ dài của hai đường chéo của hình thoi nên diện tích của con diều hình thoi là: 

60.40:2 = 1200 ( cm2 )

Vậy diện tích con diều là 1200 cm2.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác