Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 1 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;            b) – 5 và 0;        c) – 6 và 5;

d) – 8 và – 6;      e) 3 và – 10;      g) – 2 và – 5.

Phương pháp:

Phân loại các số bài cho là số nguyên dương, số nguyên âm hay số 0.

Áp dụng:

- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

- Với hai số nguyên âm số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

Lời giải:

a) 6 > 5

b) – 5 < 0 (Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0)

c) – 6 < 5 (Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương)

d) – 8 < - 6 (Vì số đối của – 8 là 8 lớn hơn số đối của – 6 là 6)

e) 3 > - 10 (Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm)

g) – 2 > - 5 (Vì số đối của – 2 là 2 nhỏ hơn số đối của – 5 là 5)

Bài 2 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số đối của các số nguyên: \(5; - 4; - 1;0;10; - 2021\)

Phương pháp:

+Số đối của a là -a

Số đối của một số nguyên dương là số nguyên âm

Số đối của số nguyên âm là số nguyên dương

Số đối của 0 là 0.

Lời giải: 

Số đối của 5 là - 5.

Số đối của – 4 là 4.

Số đối của – 1 là 1.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của 10 là – 10.

Số đối của – 2 021 là 2021.

Bài 3 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số: 

2; - 4; 6; 4; 8; 0; - 2; - 8; -6.

Phương pháp:
 
Sắp xếp các số nguyên âm trước đến số 0 và cuối cùng là số nguyên dương.
 
Lời giải: 

* Ta chia các số đã cho thành các nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Các số nguyên dương: 2; 6; 4; 8, ta có 0 < 2 < 4 < 6 < 8 

Nhóm 2: Các số nguyên âm: – 4; – 2; – 6 ; – 8, ta có – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 

Khi đó ta có: - 8 < - 6 < - 4 < - 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: - 8; - 6; - 4; - 2; 0; 2; 4; 6; 8.

* Biểu diễn các số nguyên đã cho trên trục số như sau:

Bài 4 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

Phương pháp:

Vẽ trục số rồi tìm các số nguyên thỏa mãn các câu a, b, c, d.

X < Y < Z nghĩa là Y là số nằm giữa X và Z trên trục số.

Lời giải:

a) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -4 và nhỏ hơn -1 là: -3; -2.

Vậy A = {- 3; - 2}.

b) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -2 và nhỏ hơn 3 là: -1; 0; 1; 2.

Vậy B = {- 1; 0; 1; 2}.

c) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 0 là: -2; -1.

Vậy C = {- 2; -1}.

d) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -1 và nhỏ hơn 6 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

Vậy D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.

Bài 5 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (0C) mùa đông tại các điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha–oai) 12 độ C, Montana (Môn – ta–na) -2 độ C, Alaska (A-la-xca) -51 độ C, New York (Niu Oóc) -15 độ C, Florida (Phlo-ra-đa) 8 độ C.

Phương pháp:

+Lập bảng nhiệt độ.

+Nếu a > b thì -a < -b

+Sắp xếp nhiệt độ từ thấp đến cao.

Lời giải:

Ta so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ như sau: 

Vậy các địa điểm có nhiệt độ theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon– ta–na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha–oai).

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác