Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 48 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm.

Bài 1 trang 48, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một quyển sách có giá 48 000 đồng. Tìm giá mới của quyển sách sau khi:

a) giảm giá 25%;

b) tăng giá 10%.

Trả lời:

a) Quyển sách giảm đi số tiền là: 

48 000.25% = \(\frac{{48000.25}}{{100}}\) = 12 000 ( đồng)

Giá mới của quyển sách là:

48 000 - 12 000 = 36 000 ( đồng)

b) Quyển sách tăng thêm số tiền là: 

48 000.10% = \(\frac{{48000.10}}{{100}}\)= 4 800 ( đồng)

Giá mới của quyển sách là:

48 000 + 4 800  = 52 800 ( đồng)

Bài 2 trang 48, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Cà phê Arabica chứa 1,5% chất cafein. Tính lượng cafein có trong 300 g cà phê Arabica.

Trả lời:

Lượng cafein có trong 300g cà phê Arabica là:

300 x 1,5% =\(\frac{{300.1,5}}{{100}} = 4,5\) (gam).

Bài 3 trang 48, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một loại bột nêm có chứa 60% bột ngọt. Tính khối lượng bột ngọt có trong gói 20 g bột nêm loại đó.

Trả lời:

Khối lượng bột ngọt có trong 20 g bột là:

20.60% = \(\frac{{20.60}}{{100}}\)= 12 (gam)

Đáp số: 12 gam

Bài 4 trang 48, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bác Tám gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 8% một năm. Hỏi sau một năm bác Tám nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Trả lời:

Sau một năm bác Tám nhận được số tiền lãi là:

50.8% =\(\frac{{50.8}}{{100}}\) = 4 (triệu đồng)

Đáp số: 4 triệu đồng

Bài 5 trang 48, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mẹ bạn Lan gửi 800 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6% một năm. Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Trả lời:

Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là:

800 + 800.0,6%.\(\frac{{90}}{{360}}\) = 801,2 (triệu)

Đáp số: 801,2 triệu đồng

Bài 6 trang 48, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong một loại đậu nành nấu chín, chất đạm chiếm 32%. Hỏi phải nấu chín bao nhiêu ki-lô-gam đậu nành loại đó để có thể thu được 6,4 kg chất đạm?

Trả lời:

Số ki-lô-gam đậu nành để có thể thu được 6,4 kg chất đạm là:

6,4. \(\frac{{100}}{{32}}\) = 20 ( kg)

Đáp số: 20 kg

Bài 7 trang 48, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong một bản đồ có tỉ lệ 1:50 000 thì chiều dài của cây cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu là 5,5 cm. Tính chiều dài thật của cầu Cần Thơ.

Trả lời:

Chiều dài thật của cầu Cần Thơ là:

5,5 : \(\frac{1}{{50\,000}}\) = 275 000 (cm)

Đáp số: 275 000 (cm).

Bài 8 trang 48, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong một bản vẽ kĩ thuật, chiều dài của một loại xe ô tô là 9,4 cm. Cho biết bản vẽ có tỉ lệ 1:50. Tính chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó.

Trả lời:

Chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó là:

9,4 : \(\frac{1}{{50}}\) = 470 (cm)

Đáp số: 470 cm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác