Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 trang 47 sách giáo khóa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 32 điểm và đường thẳng

Bài 8.1 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát hình 8.11.

a. Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào?

b. Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

Trả lời:

a. Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm P.

b. Điểm A thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.

Kí hiệu \(A \in a,A \notin b\).

Bài 8.2 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Xem hình 8.12 và trả lời:

a. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b. Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c. Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

Trả lời:

a. Có 1 bộ ba điểm thẳng hàng là :A,B,C.

b. Hai bộ điểm không thẳng hàng là : S,A,B và S,B,C.....

c. Bốn điểm A,B,C,S không thẳng hàng.

Bài 8.3 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng

Trả lời:

Các bộ ba điểm thẳng hàng là :

A,B,C và A,C,D và B,C,D và A,B,D

Bài 8.4 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E, trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng :

1. D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng

2. Ba điểm A,B,C thẳng hàng

3. Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

Trả lời:

3 đường thẳng cắt nhau trong hình tại điểm nào thì đó là điểm D.

Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm A thì sẽ chứa điểm B và C. Đường thẳng chứa 3 điểm trong đó có điểm D thì sẽ chứa điểm B và E. Điểm chung của 2 đường thằng này là điểm B.

Bài 8.5 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau:

Trả lời:

Những cặp đường thẳng song song trong hình là :

EF// BD ,EF//DC,EF//BC,

DE//AF,DE//BF,DE//BA,

DF//AE,DF//CE,DF//AC.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác