Trang chủ
Bình chọn:
2.7 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

Giải bài 6.34; 6.35; 6.36; 6.37 trang 24 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 27 hai bài toán về phân số

Bài 6.34 trang 24, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100; 

b) \(\frac{1}{4}\) của -8

Trả lời:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100 là: \(\frac{4}{5}.100=80\)

b) \(\frac{1}{4}\) của -8 là: \(\frac{1}{4}.(-8)=-2\)

Bài 6.35 trang 24, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) \(\dfrac{2}{5}\) của 30m là bao nhiêu?

b) \(\dfrac{3}{4}\)ha là bao nhiêu mét vuông?

Trả lời:

a) \(\dfrac{2}{5}\) của 30m là: \(30.\dfrac{2}{5} = 12\) m

b) 

1 ha = 10 000 \(\left( {{m^2}} \right)\). Nên \(\dfrac{3}{4}\)ha là \(\dfrac{3}{4}\)của 10 000 \(\left( {{m^2}} \right)\), tức là:

\(10000.\dfrac{3}{4} = 7500\)\(\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 6.36 trang 24, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tìm một số, biết:

a) \(\dfrac{2}{7}\) của số đó là 145.

b) \( - 36\) là \(\dfrac{3}{8}\) của số đó.

Trả lời:

a) Số cần tìm là: \(145:\dfrac{2}{7} = 145.\dfrac{7}{2} = \dfrac{{1015}}{2}\)

b) Số cần tìm là: \( - 36:\dfrac{3}{8} =  - 36.\dfrac{8}{3} =  - 96\)

Bài 6.37 trang 24, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Trả lời:

\(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa là \(300.\dfrac{2}{5} = 120\left( m \right)\).

Vậy tàu cách mực nước biển độ sâu 120 mét.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác