Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 120, bài 5, 6 trang 121 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 4.

Bài 1 trang 120 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho ở biểu đồ tranh sau:

Hãy cho biết số quả mít trong vườn nhà mỗi bạn.

Trả lời:

Số quả mít trong vườn nhà bạn Cúc là: 4.10 = 40 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Hùng là: 3.10 +5 = 35 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Xuân là: 7.10 = 70 quả.

Bài 2 trang 120 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Kết quả điều tra về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp được ghi lại trong bảng dưới đây:

 

a) Có bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng các bạn ưa thích mỗi loại quả.

Trả lời:

a) Có 30 bạn đã tham gia trả lời.

b) Bảng thống kê:

Loại quả

Cam

xoài

Chuối

Khế

ổi

Số bạn thích

8

9

6

4

3

Biểu đồ:

 

Bài 3 trang 120 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Mai được ghi lại như sau:

11

12

11

12

14

12

13

10

11

12

12

15

a) Hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên.

b) Khách có tuổi nào là nhiều nhất?

Trả lời:

a)

Số tuổi

10

11

12

13

14

15

Số khách

1

3

5

1

1

1

b) Quan sát bảng trên ta thấy khách 12 tuổi là nhiều nhất.

Bài 4 trang 120 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Hãy nêu những thông tin mà em nhận được từ biểu đồ tranh này.

Trả lời:

Thứ Hai phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Ba phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 7. 10 = 70 xe.

Thứ Tư phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 3.10 + 5 = 35 xe.

Thứ Năm phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 8. 10 + 5 = 85 xe.

Thứ Sáu phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Bảy phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 5.10 + 5 = 55 xe.

- Phân xưởng lắp ráp được tổng số xe ô tô là: 60 + 70 + 35 + 85 + 60  + 55 = 365 xe.

- Ngày thứ Năm phân xưởng lắp ráp được nhiều xe nhất (85 xe).

- Ngày thứ Tư phân xưởng lắp ráp được ít xe nhất ( 35 xe).

Bài 5 trang 121 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Sản lượng gạo của Việt Nam từ 2007 đến 2017 được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây.

a) Hãy đọc thông tin từ biểu đồ trên và lập bảng thống kê tương ứng.

b) Cho biết năm nào sản lượng gạo cao nhất, năm nào thấp nhất?

Trả lời:

a) Bảng thống kê:

Năm

Số lượng gạo (triệu tấn)

2007

4,53

2008

4,68

2009

6,05

2010

6,75

2011

7,13

2012

7,72

2013

6,68

2014

6,32

2015

6,57

2016

4,89

2017

5,77

b) Quan sát bảng ta thấy

- Năm 2012 sản lượng gạo của VN cao nhất.

- Năm 2007 sản lượng gạo của VN thấp nhất.

Bài 6 trang 121 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điểm thi học kì 1 và học kì 2 của bạn Hùng đối với các môn thể tập trung được ghi lại trong bảng sau:

 

Hãy vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số liệu của bảng trên và trả lời các câu hỏi sau:

a) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất?

b) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ ít nhất?

c) Có môn học nào Hùng có điểm thi giảm đi hay không?

Trả lời:

Quan sát biểu đồ ta thấy:

a) Môn Khoa học tự nhiên Hùng tiến bộ nhất.

b) Môn Ngữ văn Hùng ít tiến bộ nhất.

c) Môn Ngoại ngữ 1 Hùng có điểm thi giảm đi

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác