Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Giải bài 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 38 dữ liệu và thu thập dữ liệu

Bài 9.1 trang 72, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu ?

1. Cân nặng của trẻ sơ sinh ( đơn vị tính là gam );

2.Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế;

3. Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gỗ ( đơn vị tính là mét ).

Trả lời:

1. Dữ liệu số liệu vì dữ liệu này cho ta các số là số cân của trẻ sơ sinh.

2. Dữ liệu không là số liệu vì dữ liệu này không cho ta các số mà là tên các quốc gia.

3. Dữ liệu số liệu vì dữ liệu này cho ta các số là số mét của cây.

Bài 9.2 trang 72, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18-3-2020:

'' Như vậy, chỉ trong 12 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới covid - 19 trong đó có 24 người nước ngoài. Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất, với 20 trường hợp, kế đó là Bình Thuận 9 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca ".

Thay dấu "?" trong bảng sau bằng số liệu thống kê số ca mắc mới Covid-19 tại các địa phương tính đến ngày 18-3-2020

Trả lời:

Bảng thống kê:

Địa phương 

Số ca mắc mới Covid-19

Hà Nội 

20

Bình Thuận 

9

Thành phố Hồ Chí Minh

9

Bài 9.3 trang 72, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A.

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

Trả lời:

Tổng số học sinh trong bảng thống kê là: \(18+12+5+1 = 36 \ne 35\) nên đây là điểm không hợp lí.

Bài 9.4 trang 72, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hãy tìm dữ liệu không hợp lí ( nếu có ) trong các dãy dữ liệu sau.

Thủ đô của một quốc gia châu Á:

Hà Nội        Bắc Kinh         Paris          Tokyo         Đà Nẵng

Trả lời:

Dữ liệu không hợp lí là: Đà Nẵng, Paris.

Vì Đà Nẵng không là thủ đô và Paris không nằm trong châu Á.

Bài 9.5 trang 72, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Để hoàn thiện bảng sau, em sẽ sử dụng phương pháp thu nhập dữ liệu nào?

Trả lời:

Để hoàn thiện bảng, ta sử dụng phương pháp thu nhập dữ liệu: quan sát, thí nghiệm, lấy thông tin từ những nguồn có sẵn...

Bài 9.6 trang 72, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hãy lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu về phương tiện đến trường của các thầy cô giáo trong trường em.

Trả lời:

Phiếu hỏi:

(Với mỗi câu hỏi, X vào một trong các lựa chọn)

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác