Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.

Bài 1 trang 78 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng,

(B) chỉ có 1 đường thẳng,

(C) không có đường thẳng nào.

Trả lời:

Phương án B đúng.

Bài 2 trang 78 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp: m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

Trả lời:

Bài 3 trang 78 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Trả lời:

a) Không có giao điểm nào

b) Có hai giao điểm

c) Có 1 giao điểm

d) Có 3 giao điểm.

Bài 4 trang 78 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Trả lời:

Trên hình vẽ, điểm M nằm trên đường thẳng HF chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc M.

Vậy các tia có gốc là M là: tia MH và tia MF.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác