Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Giải bài 1, 2 trang 108, bài 3 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 3. Biểu đồ tranh.

Bài 1 trang 108 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã.

a) Xã nảo có ít máy cày nhất?

b) Xã nào có nhiều máy cày nhất?

c) Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày?

d) Tổng số máy cày của cả 5 xã là bao nhiêu? 

Trả lời:

Số máy cày 5 xã:

Xã A: 5.10 = 50 máy cày

Xã B: 4.10 + 5 = 45 máy cày

Xã C: 2.10 +5 = 25 máy cày

Xã D: 4.10 = 40 máy cày

Xã E: 1.10+ 5 = 15 máy cày

a) Xã E có ít máy cày nhất (15 máy).

b) Xã A có nhiều máy cày nhất (50 máy).

c) Ta có: 50 – 15 = 35 => Xã A có nhiều hơn xã E 35 máy cày.

d) Tổng số máy cày: 50 + 45 + 25 + 40 + 15 = 175 máy cày

Bài 2 trang 108 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh nữ của các lớp khối 6 trường THCS Hoàng Việt.

Em hãy quan sát biểu đồ tranh ở trên và trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Lớp nào có ít học sinh nữ nhất?

b) Có phải lớp 6A4 có nhiều học sinh nữ hơn lớp 6A5 không?

c) Lớp 6A6 có bao nhiêu học sinh nữ?

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là bao nhiêu? 

Trả lời:

 Số học sinh nữ.

• Lớp 6A1: 2.10 = 20 học sinh nữ

• Lớp 6A2: 3.10 = 30 học sinh nữ

• Lớp 6A3: 1.10 = 10 học sinh nữ

• Lớp 6A4: 2.10 = 20 học sinh nữ

• Lớp 6A5: 3.10 = 30 học sinh nữ

• Lớp 6A6: 2.10 = 20 học sinh nữ

a) Lớp 6A3 có ít học sinh nữ nhất (10 học sinh).

b) Không. Lớp 6A5 có 30 học sinh nữ, lớp 6A4 có 20 học sinh nữ => Lớp 6A4 có ít học sinh nữ hơn lớp 6A5.

c) Lớp 6A6 có 20 học sinh nữ.

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là: 20 + 30 + 10 + 20 + 30 + 20 = 130 học sinh.

Bài 3 trang 109 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác