Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Giải bài 1 trang 103, bài 2, 3 trang 104 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 1 trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên.

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng và cho biết loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Trả lời:

a) Tên bảng dữ liệu: Bảng thống kê các loại phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3.

b) Bảng thống kê các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3

Loại phim Hoạt hình Lịch sử Khoa học Ca nhạc Trinh thám
Số bạn 11 6 4 7 8

=> Loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất

Bài 2 trang 104 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Trả lời:

Em  khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ:

Bảng thống kê số thành viên trong gia đình:

Số thành viên 2 3 4 5
Số bạn 1 7 5 3

Bài 3 trang 104 SGK Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thống kê tương ứng.

Trả lời:

Em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ:

Các món ăn Bánh mì Cơm tấm Phở Bánh bao Bún
Số bạn 2 5 3 1 1

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác