Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 6: Góc. Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy ở hình bên.

Bài 1 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây (theo mẫu).

Trả lời:

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

An nói với Hằng, My và Yến:

“Hãy đánh dấu góc A trong hình bên”. 

Hằng, My, Yến đưa ra kết quả tương ứng như sau:

An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy.

Trả lời:

Các bạn có câu trả lời không giống nhau vì các góc đó đều là góc đỉnh A nên chúng ta đều có thể gọi là góc A, nhưng được tạo bởi các cặp cạnh khác nhau.

Bài 3 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau:

a) Có 1 góc,

b) Có 2 góc,

c) Có 3 góc,

d) Có 4 góc.

Trả lời:

b) 

Bài 4 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy ở hình bên.

Trả lời:

Hai tia đỏ tạo thành 1 góc, tia 0 độ và tia 90 độ tạo thành 1 góc,…

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác