Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Bài 1 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi.

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

Trả lời:

a) Các kết quả có thể xảy ra là: lấy ra 1 bút chì hoặc lấy ra 1 bút bi

b) Các kết quả có thể xảy ra là: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật.

Bài 2 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp theo.

Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

Trả lời:

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Bài 3 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên tiếp.

Trả lời:

Khi tung 1 đồng xu hai lần liên tiếp, có thể xảy ra 3 kết quả là:

- Hai lần xuất hiện mặt sấp

- Hai lần xuất hiện mặt ngửa

- Một lần xuất hiện mặt sấp, một lần xuất hiện mặt  ngửa.

Bài 4 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

 Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc.

Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1.

d) Hai mặt xuất hiện cùng số chấm.

Trả lời:

a) Không thể xảy ra

b) Có thể xảy ra

c) Chắc chắn xảy ra

d) Có thể xảy ra

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác