Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Giải bài 1 trang 96, bài 2, 3 trang 97, bài 4 trang 98 - câu hỏi trắc nghiệm bài tập cuối chương 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo.

Bài 1 trang 96 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học.

Trả lời:

(1) - C                      (2) - B                      (3) - H         

(4) - G                      (5) - A                      (6) - E

Bài 2 trang 97 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học:

Trả lời:

(1) - D                      (2) - G                      (3) - E         

(4) - C                      (5) - H                       (6) - A

Bài 3 trang 97 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học:

Trả lời:

(1) - E                      (2) - G                      (3) - A         

(4) - H                      (5) - B                      (6) - C

Bài 4 trang 98 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bổ sung vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau cho đúng.

a) Khi ba điểm cùng thuộc một......, ta nói rằng chúng thẳng hàng.

b) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm ......hai điểm còn lại.

c) Có một và chỉ một .......đi qua hai điểm A và B cho trước.

d) Nếu hai đường thẳng chỉ có..... ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau.

e) Nếu hai đường thẳng không có..... ta nói rằng hai đường thẳng đó song song.

g) ......là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

h) ......của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai đầu mút và cách đều hai mút đó.

i) .....là hình gồm hai tia chung gốc.

k) Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là ......

Trả lời:

a) Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói rằng chúng thẳng hàng.

b) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

c) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước.

d) Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau.

e) Nếu hai đường thẳng không có điểm chung ta nói rằng hai đường thẳng đó song song.

g) Đoạn thẳng là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

h)Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai đầu mút và cách đều hai mút đó.

i)Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

k) Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác