Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

Giải bài 7.17; 7.18; 7.19; 7.20 trang 40 Sách giáo khoa môn Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 31 một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Bài 7.17 trang 40, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính:

a) 25% của 8;

b) 7,5% của 180.

Trả lời:

a) 25% của 8 là: \(8.\dfrac{{25}}{{100}} = \dfrac{{8.25}}{{100}} = 2\)

b) 7,5% của 180 là: \(180.\dfrac{{7,5}}{{100}} = \dfrac{{180.7,5}}{{100}} = \dfrac{{1350}}{{100}} = 13,5\)

Bài 7.18 trang 40, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4%. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Số tiền lãi sau 1 năm là: \(150.7,4\%  = \dfrac{{150.7,4}}{{100}} = 11,1\) triệu đồng.

Tổng vốn lẫn lãi sau 1 năm là: \(150 + 11,1 = 161,1\) triệu đồng.

Bài 7.19 trang 40, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625 nghìn đồng. Trong chương trình khuyến mại, mặt hàng này được giảm giá 10%. Như vậy, khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm bao nhiêu tiền? 

Trả lời:

Người mua được giảm số tiền: \(625000.10\%  = 62500\) đồng.

Bài 7.20 trang 40, SGK Toán lớp 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường. Sau 10 năm số người Mường đã tăng lên thành 1 137 515 người. Em hãy cho biết trong 10 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Trả lời:

Tổng số người Mường đã tăng trong 10 năm là:

1 137 515 - 914 396 =223119 người.

Số người Mường Việt Nam tăng: \(223119:914396.100\%  \approx 24,4\% \)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác