Trang chủ
Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Giải bài 1, 2, 3 trang 105 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 2. Xác suất thực nghiệm.

Bài 1 trang 105 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Gieo một con xúc xắc 4 mặt 50 lần và quan sát số ghi trên đỉnh của con xúc xắc, ta được kết quả như sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm để:

a) Gieo được định số 4.

b) Gieo được định có số chẵn.

Trả lời:

a) Xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh số 4 là: \(9:50 = \frac{9}{{50}}\)

b) Xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh có số chẵn: \(\left( {14{\rm{ }} + {\rm{ }}9} \right):50{\rm{ }} = \;\frac{{23}}{{50}}\)

Bài 2 trang 105 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau:

Loại bút Bút xanh Bút đỏ
Số lần 42 8

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bắt xanh.

b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

Trả lời:

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh là: 

\(42{\rm{ }}:{\rm{ }}50{\rm{ }} = \;\frac{{21}}{{25}}\)

b) Dự đoán: Trong hộp loại bút xanh có nhiều hơn.

Bài 3 trang 105 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm ta được bảng sau:

 

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính

a) theo từng quý trong năm.

b) sau lần lượt tổng quý tính từ đầu năm.

Trả lời:

a) Xác suất thực hiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính theo từng quý là:

Quý I: \(15:150 = \frac{1}{{10}}\)

Quý II: \(21:200 = \;\frac{{21}}{{200}}\)

Quý III:\(\;17:180{\rm{ }} = \;\frac{{17}}{{180}}\)

Quý IV: \(24:220 = \;\frac{6}{{55}}\)

b) Sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm

Quý I: \(15:750{\rm{ }} = \;\frac{1}{{50}}\)

Quý II: \(21{\rm{ }}:{\rm{ }}750{\rm{ }} = \;\frac{7}{{250}}\)

Quý III: \(17:750 = \;\frac{{17}}{{750}}\)
Quý IV: \(24:750 = \;\frac{{12}}{{325}}\)

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác