Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

SGK Toán 6 Kết Nối Tri Thức

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Giải bài 9.18; 9.19; 9.20; 9.21; 9.22; 9.23; 9.24 trang 86 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 41 Biểu đồ cột kép

Bài 9.18 trang 86, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018.

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất?

Trả lời:

Ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là:  tháng 5 (35), tháng 6 (41), tháng 7 (37).

Bài 9.19 trang 86, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất?

Trả lời:

Ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất là: tháng 4 (39), tháng 5(51), tháng 6 (49).

Bài 9.20 trang 86, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5, 6, 7 và ba tháng 10, 11, 12 rồi so sánh.

Trả lời:

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5, 6, 7 là:

(35+51)+(41+49)+(37+32) = 245 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10, 11, 12 là:

(15+13)+(17+23)+(20+17) = 105 (chiếc )

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10, 11, 12 ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5, 6, 7.

Bài 9.21 trang 86, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018.

 

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

Trả lời:

Tháng 1 bán được 29

Tháng 2 bán được 17

Tháng 3 bán được 23

Tháng 4 bán được 58

Tháng 5 bán được 86

Tháng 6 bán được 90

Tháng 7 bán được 69

Tháng 8 bán được 51

Tháng 9 bán được 39

Tháng 10 bán được 28

Tháng 11 bán được 40

Tháng 12 bán được 37

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa hè (tháng 5, 6, 7)  trong năm.

Bài 9.22 trang 86, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

 

Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt nào bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy.

Trả lời:

Loại quạt bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy là: quạt cây.

Bài 9.23 trang 86, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6.

Trả lời:

Bước 1. Vẽ các trục biểu diễn số lượng các lớp và các môn.

Bước 2. Với mỗi lớp, vẽ hai hình chữ nhật cạnh nhau với chiều rộng bằng nhau và chiều cao bằng số lượng học sinh đạt điểm giỏi mỗi môn của lớp đó.

Bước 3. Tô màu hoặc gạch chéo để phân biệt hai lớp và ghi chú thích. Đặt tên cho biểu đồ và điền số liệu trên các cột (nếu cần) để hoàn thiện biểu đồ.

Lớp 6A: Môn Văn có 9 ta kẻ chiều cao bằng 9, môn Toán có 8 ta kẻ chiều cao bằng 8.

Tương tự với lớp 6B, 6C và 6D.

Bài 9.24 trang 86, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.

Từ bảng trên, em hãy thay dấu "?" bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở hình 9.24.

Trả lời:

Trục nằm ngang biểu diễn các môn thể thao, với mỗi môn thể thao có 2 cột, cột màu cam biểu diễn cho số nam và cột màu xanh biểu diễn cho số nữ.

Môn bóng đá: Nam có 20 và nữ có 5 nên ta điền số trên cột màu cam là 20 và số trên cột màu xanh là 5.

Tương tự với môn cầu lông, cờ vua và bóng bàn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác