Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam

Getting Started tiếng Anh 6 Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam Global Success trang 48, 49. 4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions. (Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.) 1. Which is an island in Viet Nam?

Geography Club

(Câu lạc bộ Địa lý)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Alice: Hello, welcome to our Geography Club.

(Knock at door)

Alice: Come in, Elena. We're just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I'm going to talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What's that in the first picture?

Alice: It's Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What do you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

...

Phương pháp: 

Tạm dịch bài hội thoại:

Alice: Xin chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý của chúng mình.

(Gõ cửa)

Alice: Mời vào, Elena. Bây giờ chúng mình mới bắt đầu. Nhưng hãy nhớ bạn phải luôn đúng giờ.

Elena: Nhất định rồi. Mình xin lỗi.

Alice: Hôm nay mình sẽ nói về một số kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Nick: Tuyệt vời! Đó là gì trong bức tranh đầu tiên?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.

Elena: Chà. Nó trông tuyệt vời!

Nick: Hình 2 có phải Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Bạn biết gì về nó?

Nick: Nó có nhiều hòn đảo.

Alice: Vâng! Phong cảnh thật tuyệt vời. Hình này là Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?

2. Complete the following sentences with the words from the box.

(Hoàn thành các câu sau với các từ trong khung.)

scenery            natural             wonders              amazing            islands

1. People didn't make Ganh Da Dia. They are_________rocks.

2. Ha Long Bay has thousands of big and small_________.

3. Ha Long Bay is charming and the _________is wonderful.

4. Ganh Da Dia has__________ rock columns of different shapes and sizes.

5. There are many natural and man-made_________in Viet Nam.

Lời giải: 

1. natural

2. islands

3. scenery

4. amazing

5. wonders

1. People didn't make Ganh Da Dia. They are natural rocks.

(Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Chúng là đá tự nhiên.)

2. Ha Long Bay has thousands of big and small islands.

(Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ.)

3. Ha Long Bay is charming and the scenery is wonderful.

(Vịnh Hạ Long quyến rũ và phong cảnh thật tuyệt vời.)

4. Ganh Da Dia has amazing rock columns of different shapes and sizes.

(Gành Đá Đĩa có những cột đá tuyệt đẹp với hình dạng và kích thước khác nhau.)

5. There are many natural and man-made wonders in Viet Nam.

(Có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo ở Việt Nam.)

Phương pháp: 

- scenery (n): phong cảnh

- natural (a): thuộc về thiên nhiên

- wonders (n): kỳ quan

- amazing (a): đáng ngạc nhiên/ tuyệt vời

- islands (n): đảo

3. Listen and repeat the words, then label the pictures.

(Nghe và lặp lại các từ, dán nhãn cho các bức tranh.)

1. mountain

2. river      

3. waterfall

4. forest

5. cave

6. desert

7. beach

8. island

Lời giải: 

a - 6. desert

b - 8. island

c -5. cave

d - 2. river

e - 3. waterfall

f -1. mountain

g - 4. forest         

h - 7. beach

Phương pháp: 

1. mountain: núi

2. river: sông       

3. waterfall: thác nước

4. forest: rừng

5. cave: hang động

6. desert: sa mạc

7. beach: bãi biển

8. island: đảo

4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions.

(Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

1. Which is an island in Viet Nam?

A. Con Dao           B. Son Doong

2. Where is Mount Fansipan?

A. In Lao Cai                    B. In Quang Binh

3. Which of the following is a national park?

A. Thong Nhat Park       B. Cat Tien Park

4. Which of the following wonders is a cave?

A. Cuc Phuong              B. Phong Nha

5. Which waterfall is in Cao Bang?

A. Giang Dien Waterfall        B. Ban Gioc Waterfall

Lời giải: 

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

1. Which is an island in Viet Nam? - A. Con Dao.          

(Đảo nào ở Việt Nam? - A. Côn Đảo.)

2. Where is Mount Fansipan? - A. In Lao Cai.          

(Đỉnh Phanxipăng ở đâu? - A. Ở Lào Cai.)         

3. Which of the following is a national park? - B. Cat Tien Park.

(Công viên nào sau đây là vườn quốc gia? - B. Công viên Cát Tiên.)

4. Which of the following wonders is a cave? - B. Phong Nha.

(Kỳ quan nào sau đây là hang động? - B. Phong Nha.)

5. Which waterfall is in Cao Bang?

A. Giang Dien Waterfall        B. Ban Gioc Waterfall

(Thác nước nào ở Cao Bằng? - B. Thác bản Giốc.)

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • A Closer Look 1 Unit 5 trang 49, 50 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  A Closer Look 1 tiếng Anh 6 Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam Global Success trang 49, 50. Vocabulary 1. Write a word under each picture. Practice saying the words. (Viết một từ dưới mỗi bức tranh. Thực hành nói các từ.)

 • A Closer Look 2 Unit 5 trang 51, 52 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  A Closer Look 2 tiếng Anh 6 Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam Global Success trang 51, 52. Grammar Countable and uncountable nouns (Ngữ pháp: Danh từ đếm được và không đếm được) 1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable)

 • Communication Unit 5 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Communication tiếng Anh 6 Unit 5. trang 53 SGK Tiếng Anh 6 Global Success Natural Wonders of Viet Nam trang 53. Everyday English Making and accepting appointments (Tiếng Anh mỗi ngày: Đặt lịch hẹn và chấp nhận lịch hẹn)

 • Skill 1 Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

  Skill 1 tiếng Anh 6 Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam Global Success trang 54. Reading 1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas. (Trước khi đọc, nhìn những bức ảnh bên dưới.