Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 6: Our Tet Holiday

Looking Back tiếng Anh 6 Unit 6. Our Tet Holiday Global Success trang 66. Vocabulary 1. Match the verbs on the left with the nouns on the right. (Nối động từ ở cột bên trái với danh từ ở cột bên phải.)

1. Match the verbs on the left with the nouns on the right. (Nối những động từ ở cột trái với danh từ ở cột phải)

Lời giải:

1.d

2.c

3.e

4.a

5.b

6.f                   

Phương pháp: 

1. tặng tiền lì xì

2. nấu đặc sản

3. trồng cây

4. xem pháo hoa

5. làm vỡ đồ

2. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành câu với từ / cụm  từ trong khung.)

gathering               lucky money                     cleaning                      banh chung            peach

1. At Tet, my mother puts__________ into red envelopes.

2. - What are you doing?

   - I'm __________my bedroom.

3. __________ is special for Tet.

4. We have __________flowers only at Tet.

5. When everybody is at home together, we call it a family__________. 

Lời giải: 

1. lucky money 

2. cleaning

3. Banh chung

4. peach

5. gathering

1. At Tet, my mother puts lucky money into red envelopes.

(Tết đến, mẹ cho tiền lì xì vào những bao lì xì.)

2. - What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

   - I'm cleaning my bedroom. (Tôi đang dọn phòng ngủ của tôi.)

3. Banh chung is special for Tet.

(Bánh chưng là món đặc sản ngày Tết.)

4. We have peach flowers only at Tet.

(Chỉ vào dịp Tết chúng tôi mới có hoa đào.)

5. When everybody is at home together, we call it a family gathering.  

(Khi mọi người ở nhà cùng nhau, chúng tôi gọi đó là một buổi họp mặt gia đình.)

Từ vựng:

- gathering: sum họp, đoàn viên

- lucky money: tiền may mắn/ lì xì

- cleaning: làm sạch/ quét dọn

- banh chung: bánh chưng

- peach: quả đào

Grammar             

3. Write full sentences using the cues given, and should or shouldn't.

(Viết câu hoàn chính sử dụng gợi ý đã cho, và should hoặc shouldn’t.)

1. ask for permission before entering a room

(hỏi xin phép trước khi vào phòng)

He / She__________________ .

2. run about the house 

(chạy quanh nhà)

He / She__________________ .

3. take things from a shelf

(lấy đồ đạc từ giá / kệ)

He/She__________________ .

4. make a lot of noise

(gây ồn ào)

He/She__________________ .

5. ask for some water if he/she feels thirsty

(hỏi xin nước khi khát)

He / She__________________ .

Lời giải: 

1. He / She should ask for permisson before entering a room.

(Bạn ấy nên xin phép trước khi vào phòng.)

2. He/She shouldn't run about the home.

(Bạn ấy không nên chạy quanh nhà.)

3. He/She shouldn't take things from a shelf.

(Bạn ấy không nên lấy đồ trên kệ.)

4. He/She shouldn't make a lot of noise.

(Bạn ấy không nên gây ồn ào.)

5. He/She should ask for some water if he/she feels thirsty.

(Bạn ấy nên xin một ít nước nếu bạn ấy thấy khát.)

4. Read the passage and fill the blanks with some or any.

(Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống với some hoặc any.)

My room is ready for Tet. By the window are (1)________balloons. There is a picture I made from  (2) ________ old magazines. It's colourful, but I didn't use  (3) ________ paint or colour pencils. I love flowers, but I don't have (4) ________yet. Oh, look at this new plant. It needs (5) ________ water, but it doesn't need (6) ________sunlight. It can live in a room.

Lời giải: 

1. some          

2. some

3. any

4. any 

5. some 

6. any

My room is ready for Tet. By the window are (1) some balloons. There is a picture I made from (2) some old magazines. It’s colourful, but I didn’t use (3) any paint or color pencils. I love flowers, but I don’t have (4) any yet. Oh, look at this new plant. It needs (5) some water, but it doesn’t need (6) any sunlight. It can live in a room.

Dịch:

Phòng tôi đã sẵn sàng chào đón Tết. Ben cạnh cửa sổ là bóng bay. Có một bức tranh tôi làm từ vài tờ tạp chí cũ. Nó rất sặc sỡ, nhưng tôi không vẽ hay tô màu lên. Tôi thích hoa, nhưng lại chẳng có cây hoa nào. Ôi nhìn cái cây mới kìa. Nó cần một chút nước. Nhưng nó không cần ánh nắng mặt trời. Nó có thể sống trong phòng được.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me