Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 5. Natural Wonders of the World - Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới

Tổng hợp bài tập Speaking Unit 5 có đáp án và lời giải chi tiết.

SPEAKING

1 Match the questions (1-5) to the answers (a-e).

[ Nối các câu hỏi ( 1- 5) với câu trả lời ( a - e)

Đáp án:

1-a  

Nó trông như thế nào? - Nó là thác nước đẹp nhất ở Đà Lạt.         

2-d

Bạn có thể làm gì ở đây? - Tôi có thể cưỡi ngựa trên đồi quanh đó và ngắm vẻ đẹp duyên dáng và thơ mộng của nó.

3-c

Bạn muốn đi đâu vào cuối tuần này? - Mình muốn đi thác Cam Ly.

4-e

Ồ, điều gì đặc biệt về nó? - Nó cao 30 mét. Vào mùa mưa, nước chảy rất mạnh và tạo ra thác nước Cam Ly hùng vĩ cho du kháh đến tham quan.

5-b 

Thật à? Nó ở đâu? - Nó hơn 2km ở phía tây thành phố Đà Lạt.


2 Put the questions and answers above in order to make a complete conversation. 

[ Đặt các câu hỏi và câu trả lời ở trên để tạo thành một bài đối thoại hoàn chỉnh]

3 - c => 5 - b => 1 - a => 2 - d => 4 - e

 

3 Practise the conversation with a friend.

[ Thực hành bài đối thoại vớ một người bạn]

 

4 Work in pairs. Ask and  answer these questions with your own ideas.

[ Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau với ý kiến của chính em]

Đáp án:

- What is the highest place you've ever been to? - It's Tan Vien mountain.

- What is the most peaceful place you've ever been to? - It's Nam Du island in Kien Giang province.

- What is the driest place you've ever been to? - It's Tao Phung mountain.

- What is the friendliest place you've ever been to? - It's Vung Tau city.

- What is the nicest place you've ever been to? - It's Nha Trang.

- What is the cleanest place you've ever been to? - It's Singapore.

- What is the hottest place you've ever been to? - It's Ha Noi in the summer.

- What is the clodest place you've ever been to? - It's Sa Pa.

 

5 Use the facts in the boxes below and say who is taller, shorter, lighter, the tallest or the heaviest.

[ Sử dụng những chi tết trong khung bên dưới và nó ai cao hơn, thấp hơn, nhẹ hơn, cao nhất và nặng nhất.]

Ví dụ:

David cao hơn Vy.

Hương nhẹ hơn Phong.

Hương thấp nhất.

Đáp án: 

Vy is taller than Huong.[ Vy cao hơn Hương]

Phong is shorter than David.[ Phong thấp hơn David]

David is lighter than Phong.[ David nhẹ hơn Phong]

David is the tallest.[ David cao nhất ]

Phong is the heaviest.[ Phong nặng nhất]

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác