Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 11. Our Greener World - Thế giới xanh hơn của chúng ta

Tổng hợp bài tập Speaking unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết.

SPEAKING

1 Choose a-e to complete the following conversation between a sister (Ly) and her younger brother (Vinh). Practise the conversation.

[ Chọn a - e để hoàn thành bài đối thoại sau đây giữa chị gái (Ly) và em trai (Vinh). Thực hành bài đối thoại.]

Đáp án:

1. e        2. d           3. a              4. c          5. b

Dịch bài:

Ly: Vinh sao em hay quên tắt đèn khi ra khỏi phòng vậy nhỉ?
Vinh: Em xin lỗi!
Ly: Nếu lúc nào em cũng quên chúng ta sẽ phải trả nhiều tiền điện.
Vinh: Em biết rồi ạ. Lần sau em sẽ nhớ.
Ly: Này chị nghĩ chúng ta cần trồng một ít hoa trong vườn nhà mình.
Vinh: Ý kiến hay đó chị. Chúng ta có thể trồng hoa ở sân trước.
Ly: Và chúng ta cũng có thể trồng ít rau củ nữa.
Vinh: Vâng ạ, nếu chúng ta trồng nhiều hoa và rau củ ngôi nhà của chúng ta sẽ xanh hơn và đẹp hơn.
Ly: Giờ hãy đi và nói với bô mẹ ý tưởng của chúng ta nào. Em biết bố mẹ đâu không?
Vinh: Bố mẹ đang trong phòng khách ạ.

2  Work with a partner. You look at the following pictures and your partner looks at the pictures on page 39. Ask and answer about the similarities and differences between the two pictures. You can use the suggested language in the box.

[ Làm việc với 1 người bạn. Bạn hãy nhìn vào những bức tranh sau và bạn của em sẽ nhìn vào những bức tranh trang 39. Hỏi và trả lời về sự giống nhau và khác nhau giữa hai bức tranh. Em có thể dùng từ gợi ý trong khung]

Dịch bài:

- sử dụng sản phẩm được tái chế            - sử dụng túi nhựa/ túi có thể tái chế đi mua sắm
- vứt rác vào đúng thùng rác                  - tắt vòi nước khi đánh răng
- vứt rác trên đường                               - tắt quạt trước khi rời khỏi lớp học
Ví dụ:
Em: Trong bức tranh của mình, mình thấy một cậu con trai. Bạn ấy đang tắt quạt trước khi ra khỏi lớp học.
Bạn của em: Ồ, trong bức hình của mình quạt vẫn đang hoạt động.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác