Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 6. Out Tet Holiday - Tết Nguyên Đán của chúng ta

Tổng hợp bài tập Vocabulary and Grammar unit 6 có đáp án.

VOCABULARY AND GRAMMAR

1 Put the following words about Tet in the appropriate columns.

[ Đặt các từ sau đây về Tết vào cột thích hợp]

cleaning [quét dọn], balloons [ bong bóng], cousins[ anh/em họ], fireworks[ pháo hoa], decorating[ trang trí], tidying up[ dọn dẹp], flowers [ bông hoa], cooking[ nấu ăn], lucky money[ tiền lì xì], pagoda[ chùa], shopping[ mua sắm], visiting [ viếng thăm], relative [ họ hàng], giving [ cho], wishing [ ước muốn], resolution[ giải pháp], first footer [ người xông nhà], flower market[ chợ hoa], plant[ cây cối], home village [ làng quê],blossoms [ hoa].

Đáp án:

 

2 Use the words in 1 to complete the following sentences.

[ Sử dụng các từ ở bài 1 để hoàn thành những câu sau]

Đáp án:

1. cooking

Mẹ của tôi rất giỏi nầu ăn. Bà thường nấu những món ăn ngon.

2. blossoms

Nhật Bản thật đẹp vào tháng 4 khi mà tất cả cây đều nở hoa.

3. resolution

Mỗi năm tôi đề ra một giải pháp, và mỗi năm tôi lại phá vỡ nó.

4.  first footer

Tôi không tin rằng người xông đất có thể mang lại vận may hoặc vận rủi.

5.  flowers

Vào mùa xuân, chúng tôi trồng nhiều loài hoa khác nhau trong vườn.

6. home village

Bố mẹ dẫn tôi về làng quê mỗi mùa hè.

 

3 A friend invites you to have lunch with his family at Tet. Complete the sentences with should or shouldn't

[ Một người bạn mời em đên ăn trưa với gia đình của bạn ấy vào dịp Tết. Hoàn thành các câu sau với nên hoặc không nên]

Ví dụ: Tôi nên chào mọi người trong gia đình của bạn ấy.

Đáp án:

1. should

Tôi nên mong ước cho bạn ấy năm mới vui vẻ.

2. shouldn't

Tôi không nên yêu cầu mẹ anh ấy tiền mừng tuổi.

3. should

Tôi nên chờ người lớn bắt đầu bữa ăn.

4.should

Tôi nên giúp bạn mình dọn bàn sau bữa ăn.

5.shouldn't

Tôi không nên ăn bằng tay.

6.shouldn't

Tôi không nên làm ồn khi đang ăn.

7. should

Tôi nên nói cảm ơn khi tôi rời khỏi.

 

4 Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

[ Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu]

1. Viet Nam               Tet, but Korea doesn't.

A. decorates[ trang trí]     B. celebrates[ tổ chức]    C. makes[ tạo nên]     D. does [ làm]

2. Would your sister like to              the party?

A. to go                           B. going                          C. go                          D. goes

3.                  homework do you usually get after each class every day?

A. How many                   B. Is there                     C. Are there               D. How much

4. I always                 for a long and happy life for my parents.

A. make[ tạo nên]            B. wish[ ao ước]            C. celebrate[ tổ chức]  D. have[ có]

5. My father is coming home for Tet. We                a very happy time.

A. will to have                  B. don't having              C. don't have              D. will have

6. It's raining heavily outside, so we              go out.

A. will                             B. should                        C. shouldn't                  D. aren't

Đáp án:

1. B    

Việt Nam tổ chức Tết nhưng Hàn Quốc không.

2. A  

Chị có bạn có muốn đến bữa tiệc không? 

3. D  

Bạn thường làm bao nhiêu việc nhà sau mỗi buổi học mỗi ngày?

4. B  

Tôi luôn mong ước một cuộc sống vui vẻ và trường thọ cho bố mẹ.

5. D    

Bố tôi sắp về nhà đón Tết. Chúng tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.

6. C

Bên ngoài trời đang mưa rất to, vì vậy chúng ta không nên ra ngoài.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác