Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 5. Natural Wonders of the World - Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới

Tổng hợp bài tập Writing unit 5 có đáp án và lời giải chi tiết.

WRITING

1 Use the following sets of words and phrases to write complete sentences.

[ Sử dụng các từ và cụm từ sau để viết các câu hoàn chỉnh]

1. The Truong Sa Islands/large/than/The Hoang Sa Islands/.

2. Ayers Rock/the/strange/rock/Australia/.

3. Which/high/Fansipan/or/Mount Everest/?

4. I think/Phong Nha - Ke Bang National Park /as/wonderful/Cat Tien National Park/.

5. Ha Long Bay/famous/than/Phu Quoc Island/.

Đáp án:

1. The Truong Sa Islands are larger than The Hoang Sa Islands.[ Quần đảo Trường Sa lớn hơn quần đảo Hoàng Sa]

2. Ayers Rock is the strangest rock in Australia. [Đá Ayers là tảng đá lạ nhất ở nước Úc.]

3. Which is higher, Fansipan or Mount Everest? [Cái nào cao hơn, Fansipan hay Everest?]

4. I think Phong Nha - Ke Bang National Park is as wonderful as Cat Tien National. 

[ Tôi nghĩ vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đẹp như vườn quốc gia Cát Tiên]

 

2 Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

[ Viết lại những câu sau, bắt đầu bằng từ được cho, để mà nghĩ không đổi]

Ví dụ:
Sông Mekong dài hơn sông Hồng.
= Sông Hồng ngắn hơn sông Mekong.

Đáp án:

1. Keangnam Tower is lower than Shanghai World Financial Centre.

Trung tâm tài chính Thượng Hải cao hơn tháp Keangnam.

= Tháp Keangnam thấp hơn trung tâm tài chính Thượng Hải.

2. In summer, Vinh is hotter than Da Nang.

Vào mùa hè, Đà Nẵng nóng nhưng Vinh nóng hơn.

= Vào mùa hè Vinh nóng hơn Đà Nẵng.

3. We mustn't throw rubbish.

Chúng ta thật sai khi vứt rác.

= Chúng ta không được vứt rác.

4. We must be present at the class discussion on Saturday.

Chúng ta cần có mặt tại buổi thảo luận lớp vào thứ 7.

= Chúng ta phải có mặt ở buổi thảo luận lớp hôm thứ 7.

5 .Tokyo is the largest of the three cities. 

Hà Nội lớn, Băng Cốc lớn hơn và Tokyo lớn nhất.

= Tokyo lớn nhất trong 3 thành phố.

 

3 Here is a list of some ideas from the article about Angel Falls.

Sau đây là danh sách các ý tưởng từ bài báo về thác Angle]
1. Name of the natural wonder: Angel Falls
2. Location: in Venezuela
3. Means of transportation: by air
4. Special features of the place: 3,212 feet high; like a silver thread hanging from the clouds
5. Things visitors can do: see the spectacular scenery of the falls.
Now write a short paragraph to describe a natural place of interest in your village/town/city.

Bài dịch:

1. Tên của kỳ quan thiên nhiên: Angle Falls
2. Vị trí: ở Venezuela
3. Phương tiện đi lại: đường hàng không
4. Các đặc điểm nổi bật của nơi này: cao 3,212 feet; giống như sợi chỉ bạc treo từ các đám mây
5. các việc du khách có thể làm: xem vẻ đẹp hùng vĩ của các dòng thác.
Bây giờ viết một đoạn văn ngắn để miêu tả một nơi tự nhiên yêu thích trong làng/ thị trấn/ thành phố của bạn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác